Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel is toegankelijk voor onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/08/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Brussel

Voortaan kan in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier meer dan een eeuw archief van het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel worden geraadpleegd. Het archief bevat onder meer stukken over criminele, correctionele, burgerlijke en financiële zaken uit de provincies Brabant, Henegouwen en Antwerpen. Documenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar.

Meer dan een eeuw archief van het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel is voortaan volledig ontsloten voor onderzoek. Een eerste archiefoverdracht voor de periode 1795-1922 werd reeds in 1946 geïnventariseerd door A. Cosemans. Meer dan een halve eeuw later verschijnt nu de inventaris van een tweede reeks archief in verband met de activiteiten van het Parket-Generaal, ditmaal met betrekking op de periode 1835 tot 1923.

De meeste documenten uit de tweede reeks zijn brieven van de parketten van de procureurs des Koning of briefwisseling van het ministerie van Justitie.

Het archief bevat ook diverse processen-verbaal van verschillende rechtscolleges (statistische verslagen over misdrijven, kindermoorden, enz.) en stukken over criminele, correctionele, burgerlijke en financiële zaken uit de provincies Brabant, Henegouwen en Antwerpen. De briefwisseling gaat over vragen van de minister om informatie op het terrein, of over de samenwerking tussen verschillende diensten zoals de gemeentepolitie en de Rijkswacht. Voor de periode 1886-1923 bevat het archief ook een aantal dossiers met naturalisatieaanvragen.

Het archief van het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier. Enkel door beide reeksen te raadplegen, kan een volledig overzicht worden verkregen van de activiteiten van het Parket-Generaal. Documenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Voor de raadpleging van recentere stukken moet toelating worden gegeven door de Procureur-generaal van het Hof van Beroep te Brussel.

De inventarissen

De papieren versies van de (Franstalige) inventarissen zijn te koop in het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier of in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Je kan ze ook bestellen via publicat@arch.be

VESENTINI Frédéric, Inventaire des archives du Parquet général près la Cour d’appel de Bruxelles (1835-1923)reeks Inventarissen Rijksarchief Brussels Gewest nr. 69, publ. 5596, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 3,00 (+ eventuele verzendingskosten).
De inventaris kwam tot stand in het kader van de Interuniversitaire Attractiepool P7/22 Justice and Populations, The Belgian Experience in International Perspective (1795-2005).

COSEMANS A., Inventaire des Archives du Parquet général de Bruxelles. Versement de 1945 (an III - 1922), reeks Toegangen in beperkte oplage Rijksarchief Brussels Gewest nr. 58, publ. 3541, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001, € 2,50 (+ eventuele verzendingskosten).

Ontdek ook

Update pagina: 7 juni 2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement