Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gemeentearchief van Vorst ontsloten voor de periode 1804-1984

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/03/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Brussel

Archieven van gemeenten bieden zeer interessante gegevens voor de lokale geschiedenis. Jammer genoeg werden (en worden!) sommige lokale archieven verwaarloosd, en is heel wat historisch patrimonium verloren gegaan. In Vorst werd enkele jaren geleden een kentering ingezet, waarvan de publicatie van de inventaris van het gemeentearchief het levende bewijs vormt!

Het Rijksarchief stimuleert de gemeenten om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen voor het beheer en de ontsluiting van hun archief. Zeker voor de grotere gemeenten pleiten we voor de aanwerving van een archivaris/informatiebeheerder. Daarnaast is het Rijksarchief bevoegd voor de inspecties van het statisch archief van de gemeenten.

Gedurende verschillende jaren werd ook in de gemeente Vorst het archief verwaarloosd, maar daar is sinds enkele jaren gelukkig verandering in gekomen. De bewaaromstandigheden ter plekke werden sterk verbeterd en in de zomer van 2013 werd een deel van het historisch archief overgedragen aan het Rijksarchief te Brussel.

De archieven die in deze nieuwe inventaris worden beschreven, hebben betrekking op financiën, openbare werken, onderwijs, cultuur, sociale voorzieningen en de erediensten. Enkele bijzondere dossiers zijn gevormd in het kader van het gemeentebeleid tijdens WO I, WO II en de crisis van de vroege jaren 1980.

Het gaat kortom om hét werkinstrument om de geschiedenis van de gemeente Vorst te bestuderen.

De inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Brussel of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden.

Op zoek naar andere publicaties van het Rijksarchief? Neem een kijkje op http://webshop.arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement