Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van Prosper, Alphonse en Eric de Haulleville is ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/02/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Prosper de Haulleville (1830-1898), een van de belangrijkste persfiguren van zijn tijd, richtte o.a. mee de Revue Générale op en leidde van 1878 tot 1890 de Journal de Bruxelles. In 1891 werd hij hoofdconservator van de Jubelpark - en Hallepoortmusea. Als vooraanstaand lid van de katholieke intelligentsia droeg hij vooruitstrevende ideeën uit en onderhield hij intense contacten en briefwisseling met talrijke politici, denkers, schrijvers en wetenschappers. 

Zijn zoon Alphonse de Haulleville (1860-1938) schreef in 1898 Les Aptitudes colonisatrices des Belges et la Question coloniale en Belgique, een boek waarin hij zich lovend uitliet over de organisatie van de kolonie. Hij was van 1910 tot 1927 directeur van het Koloniaal Museum in Tervuren en directeur van het Beknopt Verslag van de Senaat (*).

Eric de Haulleville (1900-1941) was de kleinzoon van Prosper en de zoon van Alphonse en tevens schoonbroer van de bekende schrijver Aldous Huxley. Tijdens het interbellum was hij een van de meest veelbelovende Franstalige schrijvers van België. Zijn archief is minder omvangrijk, maar bevat niettemin een aantal interessante onuitgegeven handschriften.

Dankzij een schenking kunnen al deze stukken nu vrij worden geraadpleegd in het Algemeen Rijksarchief.

De inventaris

De inventaris bestaat enkel in elektronische versie. Hij kan gratis worden gedownload van de website van het Rijksarchief. De inventaris is voorzien van een register met de namen van alle personen die voorkomen in de briefwisseling van Prosper en Alphonse de Haulleville.

FUNCK Quentin, Inventaire des archives de Prosper, Alphonse et Eric de Haulleville (1812-1941), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 594, publ. nr. 5555, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016.

 

(*) Beknopt Verslag van de Senaat: Dit zijn syntheseverslagen van de plenaire vergaderingen en van de bespreking in commissie van de interpellaties en de mondelinge vragen. Er bestaat een Nederlandstalige en een Franstalige versie van. Het verslag wordt de volgende dag online en op papier gepubliceerd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement