Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid bezoekt het CegeSoma

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/01/2016 - Onze gebouwen en leeszalen - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Op woensdag 27 januari 2016 bracht de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een bezoek aan het CegeSoma (Studiecentrum Oorlog en Maatschappij), sinds 1 januari 2016 een operationele directie van het Rijksarchief. Staatsecretaris Elke Sleurs kwam toelichting geven over de positieve aspecten van deze integratie.

Op 1 januari 2016 werd het CegeSoma (Studiecentrum Oorlog en Maatschappij) geïntegreerd in het Rijksarchief. Het CegeSoma is een Belgisch expertisecentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw en bewaart hierover 1,4 kilometer archief en 90.000 boeken en brochures. Het CegeSoma is voortaan de vierde operationele directie van het Rijksarchief.

De integratie moet leiden tot meer samenwerking tussen de instellingen die tot nu toe vaak naast elkaar actief waren, moet bijdragen tot de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de collecties (verhogen aanbod) en tot een grotere wetenschappelijke uitstraling van het Rijksarchief en moet vooral het onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van de 20ste eeuw verder stimuleren. Dit zal meer bepaald het geval zijn rond thema’s in verband met migratie, de wereldoorlogen, Congo, de Koude Oorlog, enz. Het bevorderen van de internationale samenwerking en het verder ontwikkelen van samenwerking met Belgische partners uit het brede domein van onderzoek, cultuur en onderwijs zullen hierin voorop staan. 

Vernieuwend onderzoek zal mogelijk worden mede dank zij de overbrenging naar het Rijksarchief van de zgn. "Afrika-archieven" (afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken) en van de "collaboratiedossiers" (archief van het voormalig militair gerecht uit de repressieperiode). “Eind vorig jaar heeft Justitie nl. met de overdracht ingestemd”, zei staatssecretaris Elke Sleurs tijdens haar bezoek aan het CegeSoma. “Ik ben verheugd dat dank zij deze beslissing een belangrijke nieuwe stap is gezet voor de betere bewaring en ontsluiting van dit archief dat zo belangrijk is voor onze kennis over de Tweede Wereldoorlog.”

Voor de onderzoeker of de bezoeker van het CegeSoma heeft de integratie voorlopig geen gevolgen. Zowel de leeszaalwerking als de online dienstverlening blijven vooralsnog ongewijzigd. In de loop van de eerste helft van dit jaar zal daar verandering in komen en zal de dienstverlening in alle operationele directies van het Rijksarchief, inclusief OD CegeSoma, op elkaar worden afgestemd. Ook voor de partners van CegeSoma en het Rijksarchief blijft, enkele praktische zaken niet te na gesproken, alles bij het oude.

In de pers

Elke Sleurs: 'Familieleden moeten toegang krijgen tot collaboratiedossiers' (Bron: Knack.be - 27/01/2016)

             

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement