Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Stagiair Archivistiek levert inventaris van het archief van de schepenbank van Walshoutem af

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/11/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Leuven

Elk jaar opnieuw verwelkomt het Rijksarchief enkele studenten van de interuniversitaire Master na Master Archivistiek voor een stage. Als de stage een inventarisatieopdracht is, spoort het Rijksarchief hen aan om hun werkstuk te publiceren: een win-win. Zo is nu de inventaris van het archief van de schepenbank van Walshoutem verschenen.

Pieter Verhulst liep stage in het Rijksarchief te Leuven en inventariseerde er het archief van de schepenbank van Walshoutem (1471-1795) als onderdeel van zijn masterproef ‘Grensgevallen of typevoorbeelden? De ontsluiting van de schepenbankarchieven uit Landen: een comparatieve analyse’. Stagebegeleider Herman Van Isterdael, gepensioneerd rijksarchivaris, zorgde voor een nauwgezette controle en correctie van de beschrijvingen en van de ordening, en beschreef de charters.

Ook tijdens het academiejaar 2015-2016 zijn er weer drie stagiaires actief in de Rijksarchieven te Gent en Leuven. We kijken uit naar hun werkstukken!

Het archief van de schepenbank van Walshoutem

In 1034 werd de prinsbisschop van Luik door een schenking heer van Walshoutem. Het dorp, vandaag een deelgemeente van Landen in de provincie Vlaams-Brabant, zou deel blijven uitmaken van het prinsbisdom tot het einde van het ancien régime en verkeerde al die tijd territoriaal gezien in een geïsoleerde positie. Ingesloten tussen het graafschap Loon en het latere hertogdom Brabant vormde het een Luikse enclave.

Het archief van de schepenbank van Walshoutem werd eertijds bewaard in de kerktoren. De schepenregisters van akten en contracten en de rollen vormen de ruggengraat van het archief. Beide reeksen zijn vrij volledig bewaard gebleven. De registers van akten en contracten bevatten tevens de benoemingsbrieven van meiers, secretarissen, schepenen en luitenant-drossaards. De registers en stukken zijn opgesteld in het Frans.

Archieven van schepenbanken zijn doorgaans relatief bescheiden in omvang, zeker wanneer ze van kleine dorpen afkomstig zijn. Toch zijn de reeksen akten en contracten, de registers met de aangifte van het grondgebruik en de rollen van cruciaal belang voor de lokale geschiedenis en de genealogie.

Ze bieden een goed zicht op de werking, jurisdictie en samenstelling van de schepenbanken, vooral in de archiefrijke 18de eeuw. Voor sommige plaatsen bevat schepenbankarchief het voornaamste bronnenmateriaal voor de vroegmoderne dorpsgeschiedenis!

De inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Leuven, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden via de webshop.

VERHULST Pieter en VAN ISTERDAEL Herman, Inventaris van het archief van de schepenbank van Walshoutem (1471-1795), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Leuven nr. 66, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
Publicatie 5530, € 2,00 (+ eventueleverzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement