Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Heruitgave van publicaties over de leengebieden van het graafschap Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/10/2015 - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Tussen 1875 en 1882 publiceerde archivaris Stanislas Bormans een lijst met alle wijzigingen in de leengebieden van het Soeverein-baljuwschap Namen, zoals die destijds waren opgetekend in tientallen registers. Anderhalve eeuw later heeft het Rijksarchief het werk van Bormans, nog steeds zeer bruikbaar voor genealogen en historici, opnieuw gepubliceerd.

De gedetailleerde analyse van Bormans beslaat een periode van bijna zes eeuwen. Zijn werk is nog steeds zeer bruikbaar voor genealogen of historici die zich wijden aan instellingengeschiedenis, geschiedkundige geografie, vastgoedgeschiedenis, plaatsnaamkunde of de geschiedenis van voor- en familienamen.

Het werk over de leengebieden van Namen wordt ingeleid met een – vandaag enigszins gedateerde – stand van zaken over de geschiedenis van het Soeverein-baljuwschap Namen, vanaf zijn ontstaan (Band I).

De samengevatte berichten over de wijzigingen in de leengebieden werden samengebracht per eeuw en ieder volume is voorzien van een index met plaats- en persoonsnamen, goed voor in totaal 10.000 lemmata.

Noot aan de onderzoeker: de ruime analyse van Bormans heeft  wat de geschiedenis van het grondbezit betreft, enkel betrekking op de gronden waarvan het feodaal statuut een persoonlijke band inhield met de leenheer, de graaf van Namen.

Ook een aantal niet-territoriale lenen, zoals ambten (officiën) en inkomsten, worden behandeld.

De analyse van Bormans beslaat de stad Namen, de gemeente Feix, en de baljuwschappen Bouvignes, Entre-Meuse-et-Arche (Samson), Fleurus, Montaigle, Viesville en Wasseiges. De leengebieden in de uitgestrekte proosdij-heerlijkheid Poilvache vielen – behalve Poilvache zelf – niet rechtstreeks onder Namen.

Het was hoognodig dat dit belangrijk naslagwerk een herdruk kreeg, want de originele versie was zeldzaam geworden. De oorspronkelijke uitgaven berusten vandaag vaak bij bibliofielen en zijn dikwijls onvolledig omdat er veel tijd verliep tussen de publicatie van de verschillende delen. Veel bestaande exemplaren zijn bovendien in slechte staat omdat ze in die anderhalve eeuw veelvuldig werden geraadpleegd.

Hoe bestellen?

U kan de zes verschillende volumes afzonderlijk kopen. Ze zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Namen of via publicat@arch.be. Bijkomende inlichtingen? Mail naar publicat@arch.be of bel naar (+32) 02 548 38 16.

  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome Ier : Introduction (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 299, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5495, € 10,00  (+ eventuele verzendingskosten).
  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome II/1 : XIIIe-XIVe siècles (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 300, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5496, € 12,00 (+ eventuele verzendingskosten).
  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome II/2 : XVe siècle (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 301, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5497, € 12,00 (+ eventuele verzendingskosten).
  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome II/3 : XVIe siècle (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 302, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5498, € 14,00 (+ eventuele verzendingskosten).
  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome III : XVIIe siècle (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 303, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5499, € 16,00 (+ eventuele verzendingskosten).
  • BORMANS Stanislas, Les fiefs du comté de Namur : Tome IV : XVIIIe siècle (Réimpression anastatique - Anastatische herdruk), reeks Reprints nr. 304, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015. Publicatie 5500, € 16,00 (+ eventuele verzendingskosten).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement