Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Benoemingsdossiers burgemeesters uit de periode 1919-1971

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/09/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

56,5 strekkende meter 20ste-eeuwse benoemingsdossiers van burgemeesters zijn sinds kort beschreven in 2734 inventarisnummers. De dossiers bevatten verkiezingsuitslagen van alle gemeenten van het land, maar ook zeer gedetailleerde biografische gegevens over (kandidaat-) burgemeesters. Bijzonder bronnenmateriaal kortom voor wie met lokale geschiedenis bezig is.

De geschiedenis van het archief

Bij de verkiezing of vervanging van burgemeesters worden benoemingsdossiers geopend, die tot 2002 onder de bevoegdheid van de huidige FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Directie Lokale Aangelegenheden) vielen. In uitvoering van de archiefwet en op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken werd dit archief in 2003 volledig overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. De meeste bewaarde dossiers dateren van vóór 1972. Latere dossiers (over de fusiegemeenten) werden overgeheveld naar de Gewesten, toen op 1 januari 2002 de benoemingsbevoegdheid werd geregionaliseerd. Op 1 januari 2007 werd ook de bevoegdheid i.v.m. het onderzoek naar klachten tegen burgemeesters overgedragen aan de Gewesten.

Het voorbereiden van besluiten over benoeming, afzetting of schorsing van burgemeesters was één van de voornaamste taken van de Directie Lokale Aangelegenheden van het (voormalige) Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Welke informatie bevat een benoemingsdossier?

Het archiefbestand bestaat uit twee reeksen.

1. De eerste reeks bevat de Koninklijke Besluiten met de benoeming, het ontslag, de schorsing of de afzetting van burgemeesters. De besluiten zijn chronologisch geordend en ingebonden in boekdelen.

2. De tweede reeks is samengesteld uit de dossiers die in het kader van een benoeming werden geopend. De dossiers bevatten alle stukken die gepaard gaan met de benoemingsprocedure van een burgemeester. Voor elke verkiezing geeft het dossier in kwestie een lijst van de personen die werden verkozen in de gemeenteraad, met vermelding van hun naam, voornaam, leeftijd, beroep, datum van intrede in de gemeenteraad, nummer op de kieslijsten, aantal  behaalde voorkeurstemmen en politieke strekking. De dossiers geven de verkiezingsuitslagen van alle gemeenten van het land. Elk dossier geeft ook zeer gedetailleerde biografische gegevens over de personen die als burgemeester werden voorgedragen, het advies van de gouverneurs in dat verband en eventuele sporen van gerechtelijk onderzoek waarbij de kandidaten betrokken waren, o.m. in het kader van de epuratie na de Wereldoorlogen.

De benoemingsdossiers vormen een belangrijke primaire bron voor de studie van de lokale geschiedenis.

Andere archiefbestanden die informatie over burgemeesters bevatten?

De inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat.

CHARON Arnaud, Inventaire des archives du Ministère de l’Intérieur : Dossiers de nomination des bourgmestres 1919-1971 (1996), Reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 585, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
Publicatie 5504, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement