Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het officiële drukwerk uit de Franse tijd verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/08/2015 - Inventarisatie - Rijksarchief te Bergen

De Franse Revolutie hechtte veel belang aan de openbaarheid van de wetgeving en iedereen werd dan ook geacht de wet te kennen. Een wet van 14 frimaire jaar II (4 december 1793) schreef voor dat wetten aan de burgers moesten worden bekend gemaakt via affiches of door ze luidop voor te lezen op een openbare plaats, “nadat de menigte was verzameld met trompetgeschal of tromgeroffel”.

Het Rijksarchief te Bergen bewaart 12 strekkende meter officieel drukwerk uit de Franse tijd (1794-1810). Deze documenten zijn nu ontsloten voor onderzoek.

Het eerste deel van het archiefbestand bestaat uit drukwerk dat werd gevormd door besturen die instonden voor hetzij alle Belgische departementen, hetzij het departement Jemappes, hetzij de stad Bergen. De meeste van deze stukken zijn zeldzaam omdat ze slechts een beperkte verspreiding kenden.

Het tweede en derde deel van het archief bevat wetten en besluiten van de centrale overheden die werden gepubliceerd in Bergen, voornamelijk via affiches.

Het laatste deel bestaat uit een reeks aanplakbrieven en keizerlijke decreten die werden afgekondigd en gepubliceerd tussen 1804 en 1810.

Het archiefbestand is vrij raadpleegbaar.

De inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat.

NIEBES Pierre-Jean, Inventaire de la collection d’imprimés officiels de la période française (1794-1810)reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 127, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
Publicatie 5478, € 8,00  (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement