Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Huldeboek Michel Van der Eycken: de archivaris tussen geschiedenis en maatschappij

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/06/2015 - Publicaties - Rijksarchief te Hasselt - Archief van het Koninklijk Paleis - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Rijksarchief te Brussel - Algemeen Rijksarchief

Op 1 mei 2015 ging Michel Van der Eycken, hoofd van het departement ‘Brussel’, na meer dan 34 jaar trouwe dienst bij het Rijksarchief met pensioen. Bij zijn afscheid kreeg Michel een Liber Amicorum overhandigd, gestructureerd rond de thema’s ‘Archieven, archivistiek en internationale samenwerking tussen archieven’, ‘Duitse orde’ en ‘Lokale geschiedenis van Brabant en Limburg’.

De loopbaan van Michel Van der Eycken in een flits

Michel begon zijn loopbaan in het Rijksarchief te Hasselt in 1980. Zes jaar later werd hij benoemd tot afdelingshoofd en kort daarna werd hij lid van de wetenschappelijke raad van het Rijksarchief. In 2006 werd Michel benoemd tot Departementshoofd van Brussel. Hiermee werd hij verantwoordelijk voor het Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief te Brussel, het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier en het Archief van het Koninklijk Paleis.

Michel heeft steeds een zeer sterke lokale en regionale verankering gehad in Brabant en Limburg. Jarenlang onderhield hij uitstekende contacten met gemeentebesturen, de provincie, verantwoordelijken van kerkfabrieken en heemkundige kringen. Hij bekleedde vele bestuursfuncties in commissies, redactieraden en jury’s en is de auteur van tientallen publicaties, waaronder zijn driedelige stadsgeschiedenis Diest. Het verhaal van een stad.

Als archivaris zorgde hij o.a. voor de verwerving van meer dan een kilometer archief van de Limburgse steenkoolmijnen. Hij ontsloot honderden bestanden in het Rijksarchief te Hasselt en verwierf expertise over de gebouwenproblematiek.

Michel was ook actief op het internationale terrein. Mede door zijn ontsluiting van het archief van Alden Biesen werd hij lid van de Internationale Kommission zur Erforschung des Deutchen Ordens. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in een netwerk van Belgische, Duitse, Nederlandse en Luxemburgse archivarissen, die jaarlijkse congressen organiseren.

                Lees meer over het Internationales Archivsymposion 2015


Lokaal en internationaal: de archivaris tussen geschiedenis en maatschappij

Bij het afscheid van Michel gaf het Rijksarchief een huldeboek uit: Lokaal en internationaal: de archivaris tussen geschiedenis en maatschappij.

Het eerste deel, ‘Archieven, archivistiek en internationale samenwerking tussen archieven’, richt zich vooral tot archivarissen. Perinne Canavagio (voormalig adjunct secretaris-generaal van de Internationale Archiefraad) en Pierre-Alain Tallier publiceren een tekst over de rol van archieven voor de democratie en de mensenrechten, meer bepaald in het kader van bewijzen voor de wandaden van dictatoriale regimes. Karin Van Honacker bespreekt een reeks internationale samenwerkingsprojecten, organisaties en netwerken die de voorbije decennia actief waren binnen de archiefsector. Maar ze blikt ook vooruit, met een stand van zaken over actuele discussies rond Europese regelgeving over privacy, het recht om vergeten te worden versus het recht op weten, auteursrechten en archiefportalen. Gustaaf Janssens licht de archieven van het Koninklijk Paleis toe.

Deel twee en drie van het huldeboek zijn voer voor historici.  Vier auteurs schreven bijdragen over de Duitse Orde, waaronder Prof. Dr. Udo Arnold, voorzitter van de Internationale historische Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens. Vanzelfsprekend wordt ook de rol van Alden Biesen in de geschiedenis van de Duitse orde toegelicht.

De negen bijdragen rond de lokale geschiedenis van Brabant en Limburg, waaronder twee artikels van de twee zonen-historici van Michel, zijn divers van invalshoek. Ze gaan over ‘Ossen en bier’ (Economische relaties tussen Diest en Lier, 1400-1800), een Hasselaar in Suriname in de 18de eeuw, de adellijke familie de Berthouts, en veel meer.

De bundel is een mooi eerbetoon aan een sociale, goedlachse en sympathieke archivaris/historicus.


Bestellen?

Harald Deceulaer, Marc Libert & Pierre-Alain Tallier (red.), Lokaal en internationaal. De archivaris tussen geschiedenis en maatschappij – Du local à l’international. Le rôle des archivistes pour l’histoire et la société. Liber Amicorum Michel Van der Eycken, Reeks Studia nr. 153, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015
Publicatie 5458, € 18,00 (+ eventuele verzendingskosten).

De publicatie is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement