Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van de schepenbank en het leenhof van Gooik (1353-1797)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/06/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Leuven

Deze inventaris kwam tot stand in het kader van een stage Archivistiek (VUB) in het Rijksarchief Leuven. Ideaal materiaal voor heemkundigen, genealogen, … die met dorpsgeschiedenis bezig zijn.

Het archief van de schepenbank en het leenhof (1) van Gooik werd in de loop der jaren opgesplitst, maar kwam ondanks omzwervingen en precaire situaties toch grotendeels ongeschonden in het Rijksarchief terecht. Deze inventaris herstelt de oude orde en laat het archief weer als één geheel tot zijn recht komen. Het bestand illustreert het reilen en zeilen in het Gooik van de 17de en 18de eeuw op juridisch, bestuurlijk en fiscaal vlak.

Voor de schepenbank gaat het meer specifiek om processtukken, contracten, akten van verkoop en verpachting, nalatenschappen en documenten met betrekking tot de bepaling en de inning van de belastingen. Daarnaast komt ook het toezicht op het beheer van de kerk en de armentafel aan bod. Het kleinere leenhofarchief bevat onder meer een register van lenen, akten van leenverheffing en gerechtelijke vooronderzoeken.

De inventaris beschrijft tot slot ook een aantal documenten van de leenheer en persoonlijk archief van de griffier van de schepenbank.

Inventaris

De inventaris is te koop in de Archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Leuven en via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden.

Frederik GEYSEN, Inventaris van het archief van de schepenbank en het leenhof van Gooik (1353-1797),  Reeks Inventarissen Rijksarchief te Leuven 65, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
Publicatie 5447, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).

_________________________

(1) Het leenhof stond in voor feodale administratie en rechtspraak. Zo was het bevoegd voor akten en contracten in verband met leengoederen. Om werkingskosten te besparen, werden leenhof en schepenbank vaak door dezelfde personen bemand. Schepenen konden optreden als leenmannen in het leenhof.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement