Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsmetten en ontstoffen in het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/06/2015 - Restauratie - Onze gebouwen en leeszalen - Algemeen Rijksarchief

In het Algemeen Rijksarchief werd in het voorjaar van 2015 een lokaal ingericht dat bestemd is voor het behandelen van documenten die bestoft zijn en/of aangetast door schimmel. De ruimte ernaast werd ingericht als quarantaineruimte. Het lokaal zelf is voorzien van materiaal voor noodinterventies (vloeipapier, vuilniszakken, stofzuiger met HEPA-filter, enz.) en is eveneens uitgerust met een ontstoffingstafel van het type JEZET. Ook is alle materiaal voorhanden ter bescherming van het personeel (stofmaskers, handschoenen en stofjassen).

De inrichting van dit lokaal maakt het mogelijk om efficiënter in te grijpen bij noodgevallen, zonder evenwel bv. schimmels te verspreiden doorheen andere archiefbestanden. Met deze nieuwe middelen in de strijd tegen stof en besmettingen van beperkte omvang heeft het Algemeen Rijksarchief een manco in zijn accommodatie opgevuld en onderstreept het zijn expertise in preventieve conservatie.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement