Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Tentoonstelling: Luik onder het Frans bewind

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/04/2015 - Evenementen - Rijksarchief te Luik

Het Frans bewind bracht onze contreien heel wat innovaties die veel meer sporen hebben nagelaten dan de slag bij Waterloo… Archéoforum Luik organiseert samen met het Rijksarchief van 29 april tot 2 oktober 2015 de tentoonstelling “Liège au temps de la France (1795-1814)” en biedt zo een inkijk in deze boeiende periode.

Luik was de hoofdplaats van het Ourthe-departement van 1 oktober 1795 (datum van de aanhechting bij Frankrijk na enkele maanden van bezetting) tot 21 januari 1814 (dag waarop de prefect officieel zijn post verliet; op het ogenblik van de slag bij Waterloo – 18 juni 1815 – was Luik al anderhalf jaar geen Frans bezit meer…)

Tijdens het bijna twintig jaar durend Frans bewind werden in Luik belangrijke vernieuwingen ingevoerd, waarvan twee eeuwen later nog vele sporen zijn terug te vinden, niet alleen in de provincie Luik maar overal in België. Maatregelen die destijds werden ingevoerd zijn intussen weliswaar aangepast, maar zijn nog altijd van toepassing en tastbaar in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke en bestuurlijke indelingen, het burgerlijk wetboek, het burgerlijk huwelijk, het scheidingsrecht, het metriek stelsel en de burgerlijke stand.

Archéoforum Luik organiseert samen met het Rijksarchief de tentoonstelling “Liège au temps de la France (1795-1814)” om deze boeiende periode weer tot leven te wekken aan de hand van talrijke – vaak onuitgegeven – tijdsdocumenten.

Wanneer?

Van woensdag 29 april tot zaterdag 3 oktober 2015.
Dinsdag tot zaterdag van 10u tot 17 u. Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

Waar ?

Archéoforum de Liège
Place Saint-Lambert - 4000 Luik

Toegangsprijs ?

Tentoonstelling + toegang tot het Archéoforum :

€ 6,00 voor volwassenen
€ 5,00 voor senioren en studenten

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement