Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Zegelmatrijs van Maximiliaan II Emanuel van Beieren overhandigd aan het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/04/2015 - Aanwinsten - Rijksarchief te Doornik - Algemeen Rijksarchief

Op 20 april 2015 overhandigde de stad Doornik aan het Rijksarchief de matrijs van het zegel van Maximiliaan II Emanuel van Beieren, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden van 1711 tot 1714. De matrijs werd teruggevonden in de collecties van het Musée d'Arts décoratifs van de stad Doornik.

Het zegel van Maximiliaan II Emanuel van Beieren diende om algemene en individuele regeringsmaatregelen te bekrachtigen, zoals verordeningen, benoemingen, enz.

De matrijs heeft een doormeter van 4,5 cm en werd in 1711 in Namen vervaardigd door Nicolas De Backer, op vraag van de Raad van State van Maximiliaan Emanuel van Wittelsbach. Deze laatste was van 1711 tot 1714 - d.w.z. aan het einde van de Spaanse successieoorlog en tussen de regeerperioden van Filips V en Karel VI door - landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. In 1714 werd hij hersteld op de Beierse troon, waarna hij opnieuw als Maximiliaan II Emanuel van Beieren door het leven ging.

De heerschappij van Maximiliaan II Emanuel van Beieren in onze contreien was van korte duur en strekte zich uit over Namen, Luxemburg, het oosten van Henegouwen, Diksmuide en Nieuwpoort. Hij had nooit enige zeggenschap over Doornik.

Hoe kwam zijn zegelmatrijs dan terecht in het Musée d'Arts décoratifs van Doornik? Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet. Toen Maximiliaan Emanuel in der haast terugkeerde naar het hertogdom Beieren verliep de machtsoverdracht nogal chaotisch. De archiefdocumenten uit die periode werden niettemin correct overgedragen aan de Habsburgse rechtsopvolgers van Maximiliaan Emanuel. Vandaag bevinden deze stukken zich in het Algemeen Rijksarchief in Brussel (1). Andere documenten en voorwerpen, zoals het zegelmatrijs van Maximiliaan Emanuel, geraakten willekeurig verspreid.

Het zegel van Maximiliaan Emanuel vormt een mooie aanvulling op de collectie zegelafgietsels van het Algemeen Rijksarchief, de op een na grootste verzameling ter wereld, online raadpleegbaar.

 

 


----------

(1) Het Algemeen Rijksarchief bewaart 1,5 km geïnventariseerd archief van de Raad van State van Maximiliaan II Emanuel van Beieren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement