Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Tekening en schets van het retabel van Sint-Remaclus van Stavelot teruggevonden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/12/2014 - Onderzoek - Inventarisatie - Rijksarchief te Luik

Op 24 december 1944 werd het Rijksarchief te Luik gebombardeerd door de Duitsers. Dag op dag 70 jaar na datum is een voorgoed verloren gewaand procesdossier teruggevonden, met een tekening en een schets van het retabel van Sint-Remaclus van Stavelot.

Het retabel van Sint-Remaclus, vervaardigd in opdracht van Wibald van Stavelot, is een meesterwerk van de Maaslandse kunst. Het ging verloren in de tweede helft van de 18de eeuw, waarschijnlijk toen het door de armlastige abdij van Stavelot werd verkocht. Van het retabel werden verschillende kopieën gemaakt. De meest bekende maakt deel uit van een procesdossier van het Rijkskamergerecht. De procedure vond plaats tussen 1664 en 1668 en ging over een geschil tussen enerzijds graaf Ferdinand van Hozémont en Thomas de la Tour, syndicus van de prins-abt, en anderzijds de Raad van Luik. Het dossier wordt vermeld in een 19de-eeuwse inventaris van het archief van het Rijkskamergerecht, maar men ging ervan uit dat het vernietigd was bij het bombardement van het Rijksarchief te Luik in 1944.

Het archiefbestand in kwestie wordt sinds 2012 opnieuw geïnventariseerd in het Rijksarchief te Luik en zo werd het verloren gewaande procesdossier teruggevonden. Op basis van een analyse van de 37 stukken van het dossier kan gesteld worden dat de twee tekeningen van het retabel dateren uit 1666.

Het archief van het Rijkskamergerecht en de kopieën van het retabel worden raadpleegbaar zodra de inventaris gepubliceerd is (voorzien in de loop van 2015).

Lees meer over dit onderwerp op de projectpagina Studie van procesdossiers van onderdanen van de prinsdommen Luik en Stavelot-Malmedy voor het Reichskammergericht (16de-18de eeuw)  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement