Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De eerste resultaten van de archiefploegen Financiën

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/12/2014 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Publicaties - Aanwinsten

De archiefploegen Financiën: een stand van zaken

De FOD Financiën is met zijn 24.983 personeelsleden (cijfers van 30 juni 2014) de grootste federale overheidsdienst . De waaier aan activiteiten van deze FOD is breed: heffing en inning van belastingen, strijd tegen de fiscale fraude, douane en accijnzen, thesaurie, kadaster, registratie- en hypotheekkantoren, enz. Met zijn oprichting in 1831 behoort de FOD Financiën tot de oudste nationale departementen, maar ‘Financiën’ evolueert ook mee met zijn tijd. Dat brengt de introductie van nieuwe structuren en procedures met zich mee. Ook het wegwerken van de bestaande archiefachterstanden is in die context van vernieuwing een belangrijke maatregel.  Voor de FOD Financiën levert dit belangrijke plaats- en tijdswinst op. Voor het Rijksarchief betekent het de verwerving en ontsluiting van historisch waardevolle archieven. Een klassieke win-win.

De concrete doelstelling van het project is om tegen 31 januari 2016 niet minder dan 10 strekkende kilometer archief te bewerken. De prioriteiten liggen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (registratiekantoren, hypotheekkantoren, kadaster) en bij de Stafdienst P&O (personeelsarchieven).

Eind 2014 verloopt het project volgens schema. Sinds de start in februari 2013 is bijna 5 strekkende kilometer archief weggehaald bij ‘Financiën’ en ofwel vernietigd, ofwel overgebracht naar de verschillende depots van Rijksarchief.

Overgedragen reeksen openen nieuwe onderzoekspistes

De zes projectmedewerkers hebben een eerste reeks inventarissen klaargestoomd voor publicatie, waardoor ook onderzoekers de vruchten van het project kunnen beginnen plukken:

  • Het personeelsarchief van de vroegere Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen is zowel voor genealogen als voor historici met interesse voor het (personeels)beleid interessant bronnenmateriaal.
  • De ontsloten archieven van de hypotheekkantoren van Brussel, Charleroi en Dendermonde bieden massa’s informatie over het bezit  van alle in België gelegen onroerende goederen in de periode 1798-1913.
  • De “primitieve” (eerste, originele) kadasterplannen (1807-1836) vormen unieke getuigen van het landschap in de eerste helft van de 19de eeuw .
  • De notulen van de Directieraad, het hoogste ambtelijk orgaan (1939-2001), bieden een unieke kijk op de interne organisatie van de FOD Financiën.
  • De originele koninklijke en ministeriële besluiten (1891-1945) vormen de authentieke grondslagen voor meer dan een halve eeuw financieel beleid in België.

Wat staat er nog op stapel?

Flexibiliteit is in dit project een sleutelwoord. Naargelang de noden en op vraag van de FOD Financiën kan de planning worden aangepast. Zo lag het zwaartepunt tussen september en november 2014 bij de overname van ca. 1,7 kilometer statisch archief van de aankoopcomités, die in het kader van de Zesde Staatshervorming deels geregionaliseerd werden. Niet alleen is de FOD daardoor bevrijd van een belangrijke archieflast, het Rijksarchief verwerft daarmee ook een belangrijke bron met betrekking tot de door de staat aangekochte gronden en gebouwen uit de periode 1930-1974. De selectie en inventarisatie van deze massa papier en de uiteindelijke publicatie van de inventarissen zal logischerwijze maanden in beslag nemen.
We houden u via de Nieuwsbrief, website en Facebook verder op de hoogte!

Meer info?

Bekijk de projectpagina van de archiefploegen Financiën.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement