Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicaties in de kijker

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/11/2014

Welke nieuwe publicaties rolden recent van de persen in het Rijksarchief? Welke publicatieprojecten staan op stapel? U leest het hier.

Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris: herziene en aangevulde versie!
Op algemeen verzoek heeft het Rijksarchief een herziene en aangevulde versie van de Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris gepubliceerd.

1000 persoonlijkheden uit Bergen en omgeving: een biografisch woordenboek
Het biografisch woordenboek bevat een duizendtal steekkaarten met info over overleden persoonlijkheden die door hun daden, ideeën, invloedssfeer of faam hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de stad Bergen en omgeving, van de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw.
Teken vóór eind december 2014 in op deze publicatie en bespaar € 9,95!

Archief inzake culturele aangelegenheden in Franstalig België (1945-1988) open voor onderzoek
Het Algemeen Rijksarchief en het Observatoire des Politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles hebben samen een inventaris opgemaakt van het archief van de besturen belast met het beheer van Franstalige culturele aangelegenheden (na 1945).

'Kunst onder toezicht': archieven van de Dienst voor Controle van de Uitvoer en Circulatie van Kunstwerken (1946-1956) geïnventariseerd
Vanaf 1945 ijverde de Belgische regering voor een nauwer toezicht op de kunsthandel. Daartoe werden controles verricht op de import, circulatie en export van schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten, geelkoperwerk en meubelen, daterend van voor 1801. Deze taak werd toevertrouwd aan een speciaal opgerichte Dienst voor Controle van de Uitvoer en Circulatie van Kunstwerken. De archieven van deze dienst, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, zijn geïnventariseerd.

Andere recente publicaties vindt u hier!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement