Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe richtlijnen voor het beheer van brandweerarchieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/11/2014 - Archiefbeheer

Op 1 januari 2015 gaat de organisatie van de brandweer volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. In het kader van deze hervorming vraagt het Rijksarchief, in samenspraak met de FOD Binnenlandse Zaken, aandacht voor de herbestemming van brandweerarchieven.  

De huidige 250 brandweerkorpsen in België worden na de hervorming gegroepeerd tot 34 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweer. De schaalvergroting moet tot meer efficiëntie van mensen en middelen leiden.

Het Rijksarchief heeft, in samenspraak met de FOD Binnenlandse Zaken, een brief gericht aan de burgemeesters en de voorzitters van de prezoneraden, om in het kader van de geschetste hervorming aandacht te vragen voor de herbestemming van de brandweerarchieven.

De brandweerhervorming heeft niet alleen gevolgen voor het personeel en voor het materieel, maar ook voor de archieven. In een brief die het Rijksarchief midden september 2014 in samenspraak met de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken heeft verspreid, wordt gevraagd om de statische archieven van de gemeentelijke brandweerkorpsen, d.w.z. de archieven die geen administratief-juridische waarde meer hebben, te selecteren conform de selectielijsten gepubliceerd op de website van het Rijksarchief. De archieven die in de selectielijsten als ‘te bewaren’ staan aangegeven, dienen overgebracht te worden naar het plaatselijke gemeente- of stadsarchief. Indien dat geen optie is, kan de voorzitter van de prezoneraad voor advies en overbrenging van archieven terecht bij het Rijksarchief in de betrokken provincie.

De (toekomstige) archieven van de prezones en van de hulpverleningszones wacht een andere bestemming. Aangezien de prezones en hulpverleningszones het grondgebied van meerdere gemeenten beslaan, kunnen hun archieven niet toegewezen worden aan één enkel gemeente- of stadsarchief. Deze archieven zullen op termijn dan ook in de Rijksarchieven terechtkomen. Het Rijksarchief zal in de loop van de volgende jaren selectierichtlijnen voor deze nieuwe instellingen ter beschikking stellen.

De volledige tekst van de brief kan u terugvinden bij de richtlijnen voor archiefbeheerders op onze website.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement