Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief inzake culturele aangelegenheden in Franstalig België (1945-1988) open voor onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief en het ‘Observatoire des Politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles’ hebben in 2014 samen een inventaris opgemaakt van het archief van de besturen belast met het beheer van Franstalige culturele aangelegenheden (na 1945).

Het archief van de besturen belast met het beheer van culturele aangelegenheden in Franstalig België (+ rechtsopvolgers), ondergebracht bij het voormalige ministerie van Nationale Opvoeding, telt 52 strekkende meter archief, gevormd tussen 1887 en 1988. Het grootste deel behandelt de periode 1945-1985.

Wat is de rol van de overheid bij cultuurbeleving in Franstalig België (muziek, letterkunde, toneel, culturele prijzen, beurzen, wedstrijden, …)? Welke overheidssteun werd toegekend aan culturele actoren zoals verenigingen voor archeologie en folklore, musea of grote culturele instellingen als de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het KIK en de Koninklijke Muntschouwburg? Deze nieuwe inventaris biedt een aanzet tot antwoorden.     

In 1988 werd ten gevolge van een grondwetswijziging de onderwijs- en cultuurbevoegdheid toegewezen aan de gemeenschappen.

Voor de stukken uit de inventaris die ouder dan 30 jaar zijn, geldt vrije raadpleging. Privacygevoelige documenten kunnen tot 2027 enkel mits toestemming van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigde worden geraadpleegd.

U kan de inventaris gratis als pdf verkrijgen via onze webshop. Na registratie van uw e-mailadres, krijgt u een mail toegezonden met een link naar de pdf in kwestie. In papieren vorm is de inventaris te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement