Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Repertorium van laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/10/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In september 2014 werd tijdens een studiedag in het Archief van de stad Brussel een repertorium van laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters voorgesteld, een publicatie van het Algemeen Rijksarchief.

Deze uitgave van het Rijksarchief ontsluit de schat aan informatie die de laatmiddeleeuwse Brusselse instellingen en de hertogen van Brabant lieten optekenen in hun cijnsregisters voor de stad en haar nabije omgeving. Het vormt niet alleen een belangrijk hulpinstrument voor de studie van de laatmiddeleeuwse socio-economische geschiedenis van de stad en haar voormalige hinterland, maar is ook van grote waarde voor wie onderzoek doet naar lokale geschiedenis, landschapsgeschiedenis en historische toponymie in Brussel en Vlaams-Brabant.

Bram Vannieuwenhuyze, Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de‐15de eeuw): Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
Publicatie 5370, € 13,00.

Het repertorium is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan u via onze webshop of via een mailtje naar publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement