Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vlaams-Brabantse vrijwilligers verwerken 300.000 huwelijksakten of 3 miljoen persoonsvermeldingen in zoekrobot Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/09/2014 - Digitalisering - Rijksarchief te Leuven

Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in het Rijksarchief te Leuven, van thuis uit en in diverse Vlaams-Brabantse gemeentehuizen meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de 'lange negentiende eeuw' (1796-1914) in te voeren in de zoekrobot Zoeken naar personen van het Rijksarchief. Het Rijksarchief is al deze enthousiaste vrijwilligers bijzonder erkentelijk voor de voltooiing van dit monnikenwerk!

Niet alleen de namen van bruid en bruidegom werden opgenomen, maar ook die van hun ouders en de getuigen. De teller staat, nu heel Vlaams-Brabant is ingevoerd, op bijna drie miljoen persoonsvermeldingen (2.950.549 om precies te zijn).

Het project werd opgezet door het Rijksarchief, in samenwerking met de KU Leuven. Niet alleen voor genealogen, maar ook voor demografen en andere gedragswetenschappers is deze databank een prachtig werkinstrument, dat toelaat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onder meer huwelijksleeftijd en mobiliteit.

Het belang van dit project voor de familiegeschiedenis spreekt voor zich. De voorbije jaren is de onderzoekomgeving waarbinnen genealogisch onderzoek wordt verricht, ingrijpend gewijzigd. Nu voor Vlaams-Brabant alle huwelijksakten uit de 19e eeuw digitaal verwerkt zijn, zet het Rijksarchief opnieuw een belangrijke stap in de uitbouw van het digitaal aanbod voor genealogen en andere onderzoekers.

Ondertussen zitten onze vrijwilligers niet stil. In samenwerking met het Rijksarchief te Brussel krijgt het Vlaams-Brabantse project navolging in Brussel. De gecombineerde cijfers van Vlaams-Brabant en Brussel ogen indrukwekkend: 325.829 verwerkte huwelijksakten of 3.252.085 persoonsvermeldingen. Nieuwe vrijwilligers die in het Rijksarchief te Leuven, het Rijksarchief te Brussel of van thuis uit willen meewerken aan Demogen en de uitbouw van de zoekrobot Zoeken naar personen kunnen zich aanmelden bij Patrick Trio, coördinator van het project, bij Eddy Put, diensthoofd van het Rijksarchief te Leuven, of bij Harald Deceulaer, diensthoofd van het Rijksarchief te Brussel.

Het project ‘Huwelijksakten’ is slechts één van de talrijke vrijwilligersprojecten van het Rijksarchief. Via de zoekrobot Zoeken naar personen worden gegevens van 70 projecten beschikbaar gesteld. Onze vrijwilligers hebben samen al 7.519.592 akten ontleed of 23.076.775 persoonsvermeldingen ingevoerd. Sinds de ingebruikname van de zoekrobot in 2012 is Zoeken naar personen goed voor 669.234 hits en daarmee veruit de koploper onder de zoekrobotten. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement