Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris ‘Bankencommissie’ gepubliceerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/07/2014 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In het Algemeen Rijksarchief is 220 meter archief geïnventariseerd van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (1901-2003). Voortaan is dus onderzoek mogelijk naar de wortels en de evolutie van dit controleorgaan: in het licht van de banken- en financiële crisis een uiterst relevante onderzoekstopic.

Tot eind maart 2011 was de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) – ook wel de ‘Beurswaakhond’ genoemd – verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische financiële sector. Ten gevolge van de financiële crisis die in 2008-2009 in alle hevigheid losbarstte, werd de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd en werden de taken van de CBFA door andere controleorganen overgenomen.

In 2014 verscheen bij het Rijksarchief de inventaris van het archief van de CBFA (1901-2003). U kan de inventaris gratis downloaden. De papieren versie is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

Tip: Voor u een bezoek aan de leeszaal plant, bekijkt u het best de raadplegingsvoorwaarden, vooraan in de inventaris. Niet alle stukken zijn reeds vrij te raadplegen.

Caroline SIX, Inventaire des archives de la Commission bancaire, financière et des assurances, 1901-2003, Reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief 568, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
Publicatie 5362, € 12,00.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement