Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de Raad van Vlaanderen: inventaris online en nieuwe gebruikersgids

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/07/2014 - Digitalisering - Publicaties - Rijksarchief te Gent

Het Rijksarchief te Gent bewaart het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen. Zowel het archiefbestand zelf als de inventaris zijn bijzonder omvangrijk. Archivaris Jan Buntinx werkte in het midden van de 20ste eeuw meer dan dertig jaar aan de inventarisatie van het bestand, met negen boekdelen tot gevolg. De omzetting van die inventaris naar een online, doorzoekbare versie was dan ook een huzarenstukje, waaraan de afgelopen jaren met vereende krachten werd gewerkt.

Speciaal voor de online versie kreeg de inventaris ook een nieuwe inleiding, met focus op de geschiedenis van de Raad en van het archiefbestand, maar ook met verwijzingen naar literatuur en naar verwante archieven.

Het archief van de Raad van Vlaanderen is inhoudelijk enorm rijk. Jammer genoeg is zoeken in dit archiefbestand niet altijd zo evident. Het bevat veel specifieke rechtstermen (‘enkwest’, ‘tripliek’, ‘solutiën’, …). Ook de ingewikkelde gerechtelijke procedures, de eigenheid van en samenhang tussen types archiefstukken en reeksen registers maken voorkennis soms noodzakelijk.

Die voorkennis is nu te vinden in een nieuw verschenen ‘Gids voor de gebruiker’. De inleiding ervan bestaat uit een korte introductie tot de instelling en haar archief, en een literatuurlijst met verwijzingen naar hulpinstrumenten zoals gespecialiseerde woordenboeken. De eigenlijke ‘Leidraad voor de gebruiker’ bevat vervolgens een stappenpatroon waarin de verschillende procedures van de Raad aan bod komen, inclusief verwijzingen naar de bijhorende archiefreeksen en - ter verduidelijking - enkele uitgewerkte procedureschema’s. De gids wordt afgesloten met thematische zoektips en een index op trefwoorden.

Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): Gids voor de gebruiker, 2014, Algemeen Rijksarchief, Gidsen 86, Publ. 5356, 8,00 €

Te koop via http://webshop.arch.be of publicat@arch.be

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement