Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archievenoverzicht van het Rijksarchief te Luik: ook als e-book verkrijgbaar!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/07/2014 - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Om uw opzoekingen in het Rijksarchief te Luik voor te bereiden, kan u een kijkje nemen in het Archievenoverzicht van het Rijksarchief te Luik. Deze publicatie geeft een volledig overzicht van alle archieven die in het Rijksarchief te Luik wordt bewaard, met identificatie van de archiefbestanden en -vormers, de uiterste data van de bewaarde documenten, hun volume (in strekkende meter en aantal stukken), een korte beschrijving van de inhoud, een lijst met de beschikbare archieftoegangen, tips voor de onderzoeker en een leeswijzer.

De papieren versie verscheen in 2012 (publicatie 5112) en kan worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Luik. Ze is ook te koop in het Rijksarchief te Luik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, of via publicat@arch.be. De prijs bedraagt € 52,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Sinds 2014 is dit archievenoverzicht ook verkrijgbaar als e-book  voor € 9,99!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement