Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de soevereine Raad van Limburg (1789-1793) is ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/03/2013 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

De soevereine Raad van Limburg vormt een boeiend studieobject: zijn kort bestaan speelde zich af in een bijzonder woelige periode.

De Raad van Limburg kwam in de plaats van de Raad van Brabant, die eeuwenlang bevoegd was voor de Landen van Overmaas, maar door Jozef II werd afgeschaft. De Raad raakte snel na zijn oprichting betrokken bij de revolutionaire gebeurtenissen in een regio waar, net zoals in Luxemburg, de medestanders van Oostenrijk talrijker en meer vastbesloten waren dan elders.

De briefwisseling van fiscaal Jean-Pierre Havenith vormt het meest interessante onderdeel van het archief. Ze bevat heel wat informatie over het verloop van de revolutie in de provincie Luik, waar een korps vrijwilligers werd opgericht die de keizer trouw bleven en streden tegen de Republiek der Verenigde Nederlandse Staten.

DUBOIS Sébastien, Inventaire des archives du Conseil souverain de Limbourg 1789-1793, Inventarissen Rijksarchief te Luik 126, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013.
Publicatienr. 5216, € 2,00 + eventuele verzendingskosten.

U kan de inventaris gratis downloaden via de webshop van het Rijksarchief. In papieren vorm is hij te koop in het Rijksarchief te Luik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement