Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventarissen van de archieven van vredegerechten van de arrondissementen Bergen en Charleroi

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/12/2012 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

In 2004 leidde een systematische inspectiecampagne bij de archiefdiensten van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Charleroi tot diverse overdrachten van archief naar het Rijksarchief te Bergen. 13 inventarissen werd gehergroepeerd in één publicatie om het onderzoek te faciliteren: Inventaire des archives des justices de paix de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.

In 2005 volgde de inventaris van het archief van het vredegerecht van het kanton Bergen, in 2006 deze van de vredegerechten van Chièvres, Edingen en Lombise.

In 2012 volgde uit de diverse overdrachten een nieuwe reeks inventarissen. Wat het gerechtelijk arrondissement Bergen betreft, ontbreekt enkel nog het vredegerecht van het kanton Zinnik.

Raadplegingsvoorwaarden

Krachtens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan gerechtelijk archief jonger dan 100 jaar en dat niet handelt over strafzaken enkel worden geraadpleegd en gereproduceerd door welbepaalde personen en in duidelijk omschreven gevallen, namelijk door de partijen in het geding, in het kader van een proces of betwisting, door rechtstreekse familieleden in opgaande of dalende lijn van een van de partijen, door de advocaten die daartoe door een van de partijen werden gemachtigd, door ministeriële ambtenaren of elke andere ambtenaar die daartoe bij wet gemachtigd is, en in het kader van het wetenschappelijk onderzoek, door vorsers die een aanbevelingsbrief van hun promotor kunnen voorleggen of die het wetenschappelijk karakter van hun opzoekingen kunnen aantonen.

Wie gerechtelijk archief van minder dan 100 jaar oud wil raadplegen en/of reproduceren, moet daartoe vooraf toelating aanvragen en een onderzoeksverklaring invullen.

Overzicht inventarissen (gepubliceerd in 2012)

U kan de inventarissen gratis downloaden via de webshop van het Rijksarchief. In papieren vorm zijn ze te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement