Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Samenwerking met de Stichting de Moffarts rond ontsluiting adelprocessen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/02/2012 - Inventarisatie - Rijksarchief te Brussel

De Stichting de Moffarts besliste in 2012 om een substantieel bedrag uit te trekken voor de inventarisatie van de processen van de adel van de Raad van Brabant, voor het Rijksarchief het startschot voor een samenwerking met een belangrijke privésponsor.

De Stichting de Moffarts is een stichting van openbaar nut met zetel op het kasteeldomein het Hamel te Lummen. Zij werd opgericht in 1997 en beheert de nalatenschap en het patrimonium van barones Marie-Louise de Moffarts en baron André de Moffarts. De Stichting wil het historisch onderzoek stimuleren, onder meer naar de geschiedenis van adel en kastelen op het lokale, nationale en internationale vlak. De Stichting ondersteunt daarom waardevolle studies of onderzoeksprojecten die in de lijn van haar doelstellingen liggen.

In 2012 besliste de Stichting om een vraag om sponsoring vanuit het Rijksarchief te honoreren. Het gaat om de inventarisatie van de “processen van de adel” voor de Raad van Brabant (310 strekkende meter). Deze processen gaan o.m. over schulden, erfenissen, huwelijken, voogdij, grensgeschillen en jurisdictiekwesties. De dossiers werpen licht op de adellijke levensstijl, familiale strategieën, representatie en statusmanagement. Getuigenissen, ondervragingen, kaarten en rekeningen geven gedetailleerde informatie over de heerlijkheden, domeinen en kastelen in het oude hertogdom Brabant, de Landen van Overmaas en het hertogdom Limburg, een gebied dat overeenkomt met de huidige provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, het Brussels hoofdstedelijk gewest en delen van Limburg, Luik, Nederland en Duitsland. Historici, kunsthistorici, genealogen en geïnteresseerden in lokale geschiedenis, monumentenzorg en restauratie zullen vele nieuwe gegevens kunnen vinden in deze dossiers.

Het Rijksarchief is zeer verheugd dat het met de steun van de Stichting de Moffarts een belangrijk bronnencorpus met betrekking tot de adelsgeschiedenis kan inventariseren en toegankelijk maken voor een breed publiek.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement