Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven van de voormalige abdij van Saint-Hubert aan het Rijksarchief geschonken

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/12/2008 - Aanwinsten - Rijksarchief te Saint-Hubert

In 2008 werden archieven van de voormalige abdij van Saint-Hubert aan het Rijksarchief geschonken. Het betreft onder meer twee registers met rekeningen van de hoogovens van Poix van het einde van de 18de eeuw, maar ook stukken van de schilder en fotograaf Robert Dufour.

Ann Cross uit Londen, een nazaat van de familie die decennialang de hoogovens van de abdij van Saint-Hubert beheerde, schonk in 2008 via de gemeentediensten van Saint-Hubert verschillende documenten uit een familie-erfenis aan het Rijksarchief te Saint-Hubert. Het betreft onder meer twee registers met rekeningen van de hoogovens van Poix van het einde van de 18de eeuw.

De twee boekhoudkundige registers van de hand van ovenfactor Henry Geoffroy werden toegevoegd aan het deel van het abdijarchief waarin de activiteiten in de staalindustrie van de laatste abt, Dom Nicolas Spirlet aan bod komen.

Mevrouw Cross heeft ook een aantal persoonlijke documenten aan het Rijksarchief geschonken, waaronder stukken afkomstig van haar oom, de schilder en fotograaf Robert Dufour.

Robert Dufour, verwant aan de familie Geoffroy langs moederszijde, werd geboren in 1889 in Saint-Hubert en overleed ongeveer dertig jaar geleden in Brussel. Als leerling van de schilder Constant Montald en van de portretschilder Herman Richir, kunnen zijn activiteiten in twee luiken worden opgesplitst. Enerzijds zijn er zijn wetenschappelijke illustraties als hoofd van de illustratiedienst van de faculteit geneeskunde aan de ULB. Anderzijds werkte hij als de kunstillustrator voor romans, publicaties, tijdschriften, enz. Daarnaast zijn er ook zijn persoonlijke werken die meermaals werden voorgesteld op de Académie luxembourgeoise, in het gezelschap van Marie Howet en Camille Barthélemy.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement