Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Van foreest tot fetisjboom. Onderzoek naar en waardering van houtig erfgoed in Vlaams-Brabant

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/12/2022Rijksarchief Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven

De najaarslezing vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur.

Tarieven: Gratis toegangContact : erfgoed@vlaamsbrabant.be - 016 26 76 77

Houtige beplantingen – van solitaire bomen over hakhoutstoven tot boomgaarden en boscomplexen – vormen levende getuigen van zowel natuurlijke als maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit houtig erfgoed naar waarde te schatten, betekenis te geven en toekomstgericht te beheren is historische kennis onontbeerlijk. Op deze studiedag van het Rijksarchief Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant belichten experten de bijdrage van historisch onderzoek voor ons begrip van en omgang met bomen en struiken.

Diverse invalshoeken komen aan bod, zoals de geschiedenis van het bosbestand en bosbeheer in Vlaams-Brabant, het belang van houtig erfgoed in de opmaak van een landschapsbiografie, het gebruik van historisch bronnenmateriaal bij de waardebepaling van houtig erfgoed en de participatieve inventarisatie van bomen op lokaal vlak.

Programma

 • 10.00 uur
  Verwelkoming
 • 10.10 uur
  Back to the roots. Historische bossen en onderzoek
  Hilde Verboven, erfgoedonderzoeker, agentschap Onroerend Erfgoed
 • 11.00 uur
  Gebruik van historisch bronnenmateriaal als onderdeel van de methodiek voor de waardebepaling van en betekenisgeving aan houtig erfgoed
  Koen Smets, erfgoedonderzoeker Landschap, agentschap Onroerend Erfgoed
 • 11.30 uur
  Vragen en debat
 • 12.00 uur
  Broodjeslunch
 • 13.15 uur
  Landschapsbiografie in de praktijk: Brabantse Wouden als case
 • 14.00 uur
  Stille getuigen met voeten in de aarde. Participatief lokaal historisch onderzoek naar en inventarisatie van houtig erfgoed
  Rita Malfliet en Felix Goossens, Heemkring Ter Ham Steenokkerzeel
 • 14.30 uur
  Vragen en debat

Meld je aan

 • Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.
 • Laat ons vóór woensdag 30 november via deze link weten of je erbij bent.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement