Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Historische hoeves in Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van boerderijgebouwen

Najaarslezing Rijksarchief te Leuven en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (VOLZET)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/12/2018Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Van 10.00u tot 15.00u.

Tarieven: Gratis toegangContact : erfgoed@vlaamsbrabant.be - (+) 32 16 26 74 76

De Leuvense najaarslezing 2018 gaat over verleden, heden en toekomst van historische hoeves in de provincie Vlaams-Brabant. In een eerste luik wordt aandacht besteed aan de evoluties van de architectuur van hoeves en hun inplanting in het landschap sinds de 16e eeuw. In een tweede luik wordt vooral gekeken naar de uitdagingen bij de restauratie en herbestemming van hoeves. Welke rol spelen erfgoedwaarde en historische kennis bij ingrepen om historische hoeves aan nieuwe functies aan te passen? En hoe past dit in het huidige beleid rond plattelandsontwikkeling? Op deze najaarslezing laten historici, geografen, heemkundigen en eigenaars je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie en het beheer van historische boerderijgebouwen.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt, dus we kunnen helaas geen nieuwe inschrijvingen meer aannemen.

Programma

 • 10.00u                  Onthaal met koffie/thee
 • 10.15u                  Welkomstwoord
 • 10.20u                  Recent boerderijonderzoek in Noord-Brabant
                                 Karel A.H.W. Leenders (Nederland)
 • 11.20u                  Fier op de hoeve van hier. Bronnen voor onderzoek en documentatie van historische hoeves
                                Claudia Houben (Centrum Agrarische Geschiedenis en Regionaal Landschap Zuid-Hageland)
 • 11.40u                  De hoeve van Baerdeghem in Zemst
                             
     Paul Behets (De Semse – heemkring Zemst)
 • 12.00u                  Broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Rijksarchief en het Documentatiecentrum
 • 13.00u                  Uiteenlopende herbestemmingen van Lubbeekse hoeves
                                            Het Goorbroekhof: van een hoeve in verval naar een woonerf in een oud boerenlandschap
                             
                   Pieter Pardaens (Lubbeek)
                                            Hoeve Van der Elst, heden B&B Craywinckelhof
                                            
  Godelieve Vanzavelberg (Heemkundige Kring Lubbeke)
 • 13.40u                 Van boerenerf naar woonerf: cohousing als vanzelfsprekende etappe in de historiek van het Pachthof van Hertoginnedal
                                Patrick Moyersoen (architect-ontwerper) en Paul Corthouts (initiatiefnemer-bewoner) 
 • 14.00u                 Aanwenden van historische hoeves in hedendaagse landbouwactiviteiten
                              
  Filip Meysmans (Hof van Ossel, Merchtem)
 • 14.20u                 Slotbeschouwing: recente tendensen in het hergebruik van hoeves
                              
  Karel Lhermite (adviseur plattelandsontwikkeling Landelijk Gilden - Plattelandsacademie)

Praktisch

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement