Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van het Keizerlijk Kamergerecht: wedergeboorte van een verborgen schat

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/02/2019Trésor de Liège - Rue Bonne Fortune 6 - 4000 Luik

De lezing gaat van start om 18.30u.

Tarieven: € 5,00Contact : archives.liege@arch.be - 04 252 03 93

Het archief van het Keizerlijk Kamergerecht is een van de rijkste en origineelste bestanden die worden bewaard in het Rijksarchief te Luik. Het kostbare archief kent nu een wedergeboorte dankzij de inventarisering en restauratie van de stukken die werden beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 19 februari 2019 geeft archivaris Laetizia Puccio in Luik een lezing over dit archief.

Van 1495 tot 1806 was het Keizerlijk Kamergerecht het hoogste rechtscollege dat oordeelde over burgerlijke aangelegenheden in de Staten van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie, dat op het grondgebied van het huidige België ook bestond uit het prinsbisdom Luik, het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy en een aantal vrijsteden. Het Keizerlijk Kamergerecht behandelde belangrijke zaken waarbij overheden en personen uit onze contreien betrokken waren.   

In 1857 verhuisden 2.780 procesdossiers over “Belgen” (natuurlijke en rechtspersonen die op het grondgebied van België gevestigd waren) van Wetzlar (Duitsland) naar het Rijksarchief te Luik. Bij een bombardement op het Luikse spoorwegnetwerk in december 1944 werd een deel van deze dossiers vernield, terwijl een ander gedeelte zware schade opliep door brand en sneeuw. 

Dankzij de steun van respectievelijk Belspo en het Fonds Baillet Latour kon het archief worden geïnventariseerd en gerestaureerd. Het kan nu worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Luik en zal ongetwijfeld nog stukjes geschiedenis blootleggen die tot dusver verborgen bleven.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement