Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Workshops in Rijksarchief Hasselt

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 05/05/2023 tot 26/05/2023Rijksarchief Hasselt: Bampslaan 4, 3500 Hasselt Openingsuren:
  • 5 mei 2023, 13.30 - 16.30 uur
  • 12 mei 2023, 13.30 - 16.30 uur
  • 26 mei 2023, 13.30 - 16.30 uur
Tarieven: € 12,00 voor de volledige reeks en € 5,00 per workshop voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen en studenten. Andere deelnemers betalen € 35,00 voor de volledige reeks en € 15,00 per workshop. Contact : hendrik.vandeginste@historiesvzw.be - + 32 495 56 12 44

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief wordt bewaard, bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaan we nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn. Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief je telkens praktische informatie voor het gebruik van het bronnentype in kwestie.

Hoe ontstonden de documenten en wat was de historische context waar je rekening mee moet houden? Welke informatie kun je er vinden? Hoe moet je er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijg je voorbeelden van onderzoeksvragen en kun je het bronnenmateriaal zelf ook doornemen. Je krijgt een zicht op hoe je de besproken soort bron kan gebruiken voor je eigen lokale of familiegeschiedenis. De workshopreeks richt zich op lokale erfgoedorganisaties en individuele geïnteresseerden die een basiskennis over de bronnen in kwestie willen verwerven.

Workshop 1. Landmeterskaarten (Iason Jongepier en Rombout Nijssen) | vrijdag 5 mei 2023 

Vanaf de zestiende eeuw produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen? Hoe voorkom je interpretatiefouten?  

Workshop 2. Stadsrekeningen en rekeningen van andere lokale besturen (Hendrik Callewier) | vrijdag 12 mei 2023 

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stads-, kerk en armentafelrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds enkele jaren staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne -stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kan je je weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven? 

Workshop 3. Archief van schepenbanken, leenhoven en centrale Luikse instellingen (Rombout Nijssen) | vrijdag 26 mei 2023 

Niet alleen lokale en regionale instellingen (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook de centrale instellingen van het prinsbisdom Lui hadden een bijzonder breed takenpakket. Dat leverde omvangrijke en bijzonder interessante archieven op die met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd makkelijk te doorgronden zijn, maar die – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijs geven. Je krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage, en de boeiende wereld van vroegmoderne instellingen gaat voor je open. 

Praktisch

  • Meer info over de deelnameprijs en de inschrijvingen op de website van Histories, partner van deze lessenreeks, of rechtstreeks bij Hendrik Vandeginste (hendrik.vandeginste@historiesvzw.be / 0495 56 12 44).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement