Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven van kasselrijbesturen als genealogische bronnen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/10/2022Rijksarchief Brugge: Predikherenrei 4A , 8000 BruggeTarieven: Leden Familiekunde Vlaanderen + vrijwilligers Rijksarchief Brugge en Kortrijk: € 20,00 - andere deelnemers: € 30,00Contact : rijksarchief.brugge@arch.be - +32 (0)50 33 72 88

Familiekunde Vlaanderen (afdeling West-Vlaanderen) organiseert in samenwerking met de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag over kasselrijarchieven. 

De Vlaamse kasselrijen (een soort van plattelandsdistricten) zijn – in tegenstelling tot de steden, parochies en heerlijkheden – nog altijd relatief onbekende middeleeuwse en vroegmoderne bestuursgebieden. Aangezien de kasselrijbesturen over uitgebreide bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden beschikten, zijn hun archieven nochtans een ware goudmijn voor historici en genealogen.

Aan de hand van analyses van vier bronnentypes (staten van goed, wettelijke passeringen, poorterslijsten en procesdossiers) zullen verschillende sprekers tijdens deze studiedag de rijkdom van de archieven van de vier “West-Vlaamse” kasselrijen (Veurne, Ieper, Kortrijk en het Brugse Vrije) belichten.

Programma

 • 13u15:  Onthaal
 • 13u30:  Welkom (Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen)
 • 13u35:  De Kasselrijen van het Graafschap Vlaanderen (Johan Roelstraete, Familiekunde Vlaanderen)
 • 14u00:  Kasselrij Veurne, Staten van goed (Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker Abdijmuseum Ten Duinen)
 • 14u30:  Kasselrij Ieper, Wettelijke passeringen (Kevin Dekoster, archivaris Rijksarchief Brugge)
 • 15u00:  Kasselrij Kortrijk, Poorters en buitenpoorters (Hendrik Callewier, diensthoofd Rijksarchieven Brugge en Kortrijk)
 • 15u30:  Kasselrij Brugse Vrije, Procesdossiers (Laurent Inghelbrecht, vrijwilliger Rijksarchief Brugge)
 • 16u00:  Conclusie + tentoonstelling archiefdocumenten Kasselrijen
 • 16u15:  Receptie
   

Inschrijving

 • Leden van Familiekunde Vlaanderen en vrijwilligers van Rijksarchief Brugge en Kortrijk betalen € 20,00; andere deelnemers € 30,00. Gelieve je bijdrage te storten op rekeningnummer BE19 9730 9465 0412 van Familiekunde Vlaanderen - Regio Brugge, met vermelding van je naam (en indien ledentarief, met vermelding FV-lidnummer of code).

 

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement