Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Demogen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Achtergrond en context

In 2007 werd het vrijwilligersproject Demogen (de samenvoeging van 'demografie' en 'genealogie') opgestart door het Rijksarchief Leuven en de onderzoeksgroep Family and Population Studies van de KU Leuven. De aanpak was geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief dat sinds 1999 loopt in het Rijksarchief Brugge. Opzet was de ontsluiting van alle 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse huwelijksakten van de provincie Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (1800-1910). Bij de afronding van dit eerste luik in juni 2020 waren er bijna 7 miljoen persoonsvermeldingen, afkomstig van ongeveer 600.000 huwelijksakten en akten van echtscheiding ingevoerd door meer dan 150 vrijwilligers, onder coördinatie van Patrick Trio.

De verzamelde data worden ter beschikking gesteld via onze zoekrobot Zoeken naar personen. In tegenstelling tot vele andere data die op internet ter beschikking worden gesteld, zijn deze gegevens erg betrouwbaar.

Belangstellenden zijn niet alleen genealogen, maar ook wetenschappers, geïnteresseerd in de analyse, de reconstructie en de duiding van historisch-demografische en culturele langetermijnprocessen. Het voorbije decennium publiceerde de onderzoeksgroep Family and Population Studies van de KU Leuven heel wat artikels en rapporten waarin gebruik wordt gemaakt van de data van de West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse vrijwilligersprojecten. Ook andere onderzoeksprojecten maakten gebruik van deze dataverzameling.

Op zich hebben de afzonderlijke genealogische data een relatief beperkte waarde: de namen van bruid, bruidegom en hun ouders, de datum van het huwelijk, enz., hebben vooral een emotionele betekenis voor de nakomelingen. Geanalyseerd in een breed kader leren deze gegevens echter veel over maatschappelijke structuren, culturele processen en economische ontwikkelingen. De demografische context (geboorte, sterfte, migratie, gezinsvorming en -ontbinding) bepaalt immers de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt. Op die manier wordt het project Demogen ook een vorm van burgerwetenschap.

Enkele cijfers (stand van zaken juni 2020)

  • 292 gemeenten
  • 137.000 werkuren
  • 269.733 verschillende familienamen
  • 156.091  mannelijke en 145.317vrouwelijke voornamen
  • 6.811.151 persoonsvermeldingen

Doorstart

‘Demogen - Huwelijksakten Vlaams-Brabant en Brussel’ schakelt over van de projectfase naar de onderhoudsfase van de databank. Waar mogelijk zullen nog aanvullingen gedaan worden voor na 1910, ontbrekende akten worden opgezocht en ingevoerd, fouten worden verbeterd,…

Inmiddels werd het project uitgebreid naar geboorteakten. De doorstart gebeurde in volle coronacrisis. In 2021 werd een ‘vliegende start’ genomen met de invoer van 653.898 persoonsvermeldingen uit 117.329 geboorteakten. Daarnaast werden bij het onderhoud van de databank huwelijken in 2021 98.926 persoonsvermeldingen uit 12.124 huwelijksakten ingevoerd.

Interesse om mee te helpen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het Rijksarchief.Leuven. Na een korte introductie ter plaatse door projectleider Patrick Trio kan je thuis de gedigitaliseerde akten raadplegen en beschrijven. Om snel en efficiënt te werken, is het belangrijk dat de invoer van de gegevens gebeurt via een vast schema. Wie dat wenst, kan uiteraard ook ter plaatse in het Rijksarchief werken.

Lees meer

Update pagina: 15/04/2022

Demogen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Je wil graag van thuis uit meewerken aan de analyse van miljoenen akten met genealogische gegevens? In 2007 startte het Rijksarchief met het project Demogen: een digitaal platform dat de gegevens van diverse akten ter beschikking wil stellen van het publiek en een vlottere raadpleging ervan wil mogelijk maken. Via Demogen Visu kan je meehelpen bij het coderen van de gegevens uit de akten.

Hoe deelnemen aan Demogen?

Registreer je via de Demogen-website.

Na installatie van een klein softwarepakket, kan je gedigitaliseerde documenten downloaden voor bewerking. Het pakket Demogen visu is een geïntegreerd pakket waarbij je boven aan het scherm de gedigitaliseerde documenten kan raadplegen en in het onderste gedeelte de gegevens invoert. Het softwarepakket bevat heel wat hulpmiddelen om de invoer te vergemakkelijken: automatische vertaling van republikeinse datum in gregoriaanse kalender, verkorte invoer van gemeentenamen, enz.

Tijdens de invoering en bewerking van de gegevens moet je niet online blijven. Je hebt enkel een internetverbinding nodig voor het downloaden van het werkpakket en het opnieuw uploaden van de databank.

Als ‘demogenner’ kan je zelf aangeven met de akten van welke provincie of gemeente je liefst aan de slag gaat!

De zoekrobot 'Zoeken naar personen'

Alle gegevens die via het softwarepakket Demogen visu geanalyseerd zijn, worden via de zoekrobot Zoeken naar personen gratis ter beschikking gesteld.

De zoekrobot Zoeken naar personen vormt het resultaat van decennialang (vrijwilligers)werk. Duizenden bladzijden archiefdocumenten zoals geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten werden/worden op systematische wijze geanalyseerd en beschreven. In de eerste plaats werden/worden namen genoteerd, maar voor zover beschikbaar ook andere gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, ... De databank geeft toegang tot deze gegevens, maar – op enkele uitzonderingen na – niet tot de akten zelf.

Verdere vragen?

Contacteer ons

Demogen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Achtergrond en context

In 2007 werd het vrijwilligersproject Demogen (de samenvoeging van 'demografie' en 'genealogie') opgestart door het Rijksarchief Leuven en de onderzoeksgroep Family and Population Studies van de KU Leuven. De aanpak was geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief dat sinds 1999 loopt in het Rijksarchief Brugge. Opzet was de ontsluiting van alle 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse huwelijksakten van de provincie Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (1800-1910). Bij de afronding van dit eerste luik in juni 2020 waren er bijna 7 miljoen persoonsvermeldingen, afkomstig van ongeveer 600.000 huwelijksakten en akten van echtscheiding ingevoerd door meer dan 150 vrijwilligers, onder coördinatie van Patrick Trio.

De verzamelde data worden ter beschikking gesteld via onze zoekrobot Zoeken naar personen. In tegenstelling tot vele andere data die op internet ter beschikking worden gesteld, zijn deze gegevens erg betrouwbaar.

Belangstellenden zijn niet alleen genealogen, maar ook wetenschappers, geïnteresseerd in de analyse, de reconstructie en de duiding van historisch-demografische en culturele langetermijnprocessen. Het voorbije decennium publiceerde de onderzoeksgroep Family and Population Studies van de KU Leuven heel wat artikels en rapporten waarin gebruik wordt gemaakt van de data van de West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse vrijwilligersprojecten. Ook andere onderzoeksprojecten maakten gebruik van deze dataverzameling.

Op zich hebben de afzonderlijke genealogische data een relatief beperkte waarde: de namen van bruid, bruidegom en hun ouders, de datum van het huwelijk, enz., hebben vooral een emotionele betekenis voor de nakomelingen. Geanalyseerd in een breed kader leren deze gegevens echter veel over maatschappelijke structuren, culturele processen en economische ontwikkelingen. De demografische context (geboorte, sterfte, migratie, gezinsvorming en -ontbinding) bepaalt immers de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt. Op die manier wordt het project Demogen ook een vorm van burgerwetenschap.

Enkele cijfers (stand van zaken juni 2020)

  • 292 gemeenten
  • 137.000 werkuren
  • 269.733 verschillende familienamen
  • 156.091  mannelijke en 145.317vrouwelijke voornamen
  • 6.811.151 persoonsvermeldingen

Doorstart

‘Demogen - Huwelijksakten Vlaams-Brabant en Brussel’ schakelt over van de projectfase naar de onderhoudsfase van de databank. Waar mogelijk zullen nog aanvullingen gedaan worden voor na 1910, ontbrekende akten worden opgezocht en ingevoerd, fouten worden verbeterd,…

Inmiddels werd het project uitgebreid naar geboorteakten. De doorstart gebeurde in volle coronacrisis. In 2021 werd een ‘vliegende start’ genomen met de invoer van 653.898 persoonsvermeldingen uit 117.329 geboorteakten. Daarnaast werden bij het onderhoud van de databank huwelijken in 2021 98.926 persoonsvermeldingen uit 12.124 huwelijksakten ingevoerd.

Interesse om mee te helpen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het Rijksarchief.Leuven. Na een korte introductie ter plaatse door projectleider Patrick Trio kan je thuis de gedigitaliseerde akten raadplegen en beschrijven. Om snel en efficiënt te werken, is het belangrijk dat de invoer van de gegevens gebeurt via een vast schema. Wie dat wenst, kan uiteraard ook ter plaatse in het Rijksarchief werken.

Lees meer

Update pagina: 15/04/2022

Demogen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Je wil graag van thuis uit meewerken aan de analyse van miljoenen akten met genealogische gegevens? In 2007 startte het Rijksarchief met het project Demogen: een digitaal platform dat de gegevens van diverse akten ter beschikking wil stellen van het publiek en een vlottere raadpleging ervan wil mogelijk maken. Via Demogen Visu kan je meehelpen bij het coderen van de gegevens uit de akten.

Hoe deelnemen aan Demogen?

Registreer je via de Demogen-website.

Na installatie van een klein softwarepakket, kan je gedigitaliseerde documenten downloaden voor bewerking. Het pakket Demogen visu is een geïntegreerd pakket waarbij je boven aan het scherm de gedigitaliseerde documenten kan raadplegen en in het onderste gedeelte de gegevens invoert. Het softwarepakket bevat heel wat hulpmiddelen om de invoer te vergemakkelijken: automatische vertaling van republikeinse datum in gregoriaanse kalender, verkorte invoer van gemeentenamen, enz.

Tijdens de invoering en bewerking van de gegevens moet je niet online blijven. Je hebt enkel een internetverbinding nodig voor het downloaden van het werkpakket en het opnieuw uploaden van de databank.

Als ‘demogenner’ kan je zelf aangeven met de akten van welke provincie of gemeente je liefst aan de slag gaat!

De zoekrobot 'Zoeken naar personen'

Alle gegevens die via het softwarepakket Demogen visu geanalyseerd zijn, worden via de zoekrobot Zoeken naar personen gratis ter beschikking gesteld.

De zoekrobot Zoeken naar personen vormt het resultaat van decennialang (vrijwilligers)werk. Duizenden bladzijden archiefdocumenten zoals geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten werden/worden op systematische wijze geanalyseerd en beschreven. In de eerste plaats werden/worden namen genoteerd, maar voor zover beschikbaar ook andere gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, ... De databank geeft toegang tot deze gegevens, maar – op enkele uitzonderingen na – niet tot de akten zelf.

Verdere vragen?

Contacteer ons

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement