Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

HOTSPOTS: Social Hotspots. High Courts of Justice Files, Sources for Low Countries History

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Vanaf de late middeleeuwen speelden rechtbanken een cruciale sociale en politieke rol in het gebied dat vandaag overeenkomt met het huidige België. De collecties vroegmoderne procesdossiers in de verschillende depots van het Rijksarchief zijn mede daardoor uitzonderlijk rijk in vergelijking met andere Europese landen. Deze dossiers vormen een erg waardevolle bron voor het meest uiteenlopende onderzoek, voor (kunst)historici, genealogen, taalkundigen,…

Het BRAIN-project ‘Social Hotspots. Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden’ focust op criminele rechtspraak en politiek in het laat 18-eeuwse Brabant. Het project bestaat uit de inventarisatie van een belangrijke archiefreeks en historisch onderzoek.

Het archiefluik

Tom Bervoets, archivaris in het Rijksarchief te Brussel (Vorst), inventariseert de procesdossiers van de procureur-generaal die zich in het archiefbestand van de Raad van Brabant bevinden. Deze erg boeiende dossiers handelen onder meer over verbaal en fysiek geweld toegebracht aan (lokale) gerechtsofficieren en belastingontvangers, valsmunterij, spionage, oproer, inbreuken op het jachtrecht, fraude, … Deze reeks belicht dus tal van sociale en politieke spanningen en geeft weer hoe en waarom de overheid intervenieerde in de rechtspraak.

Het onderzoeksluik

Parallel met de ontsluiting van de processen van de procureur-generaal van de Raad van Brabant startte Inès Glogowski in oktober 2017 aan een doctoraatsstudie onder leiding van Xavier Rousseaux (UCL), Griet Vermeesch (VUB) en Harald Deceulaer (RA Brussel). In haar onderzoek wil ze, op basis van de ontsloten procesdossiers, de cruciale rol van het Officie-Fiscaal van de Raad van Brabant, en meer bepaald die van de procureur-generaal, belichten. In het bijzonder analyseert ze de rol van gerechtelijke vervolging als instrument van politieke verandering, regulering en hervorming tussen 1770 en 1795, met bijzondere aandacht voor de Brabantse Omwenteling, de Oostenrijkse restauratie (1790-1792, 1794) en de Franse verovering (1792-1793).

Voor meer informatie over dit project kan je contact opnemen met Tom Bervoets en Inès Glogowski.

Lees meer

Partners

HOTSPOTS is een samenwerking tussen het Rijksarchief, de UCL en de VUB. Harald Deceulaer (Rijksarchief te Brussel) is de projectverantwoordelijke voor het Rijksarchief.

Medewerkers

- Harald Deceulaer (RA Brussel)

- Xavier Rousseaux (UCL)

- Griet Vermeesch (VUB)

- Tom Bervoets (RA Brussel)

- Inès Glogowski (UCL en VUB)

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement