Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

BISHOPS: Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

"Building an interfederal support infrastructure for open research data in human and social sciences"

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor vooruitgang en innovatieve ontwikkeling. Als onderzoekers zijn we ons hiervan bewust, maar worden we ook geconfronteerd met financiële beperkingen, waardoor steeds opnieuw moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Gezien de schaarse middelen is het belangrijk deze optimaal te gebruiken door zo veel mogelijk voort te bouwen op eerdere verwezenlijkingen. Op deze manier kan dubbel werk vermeden worden. In deze context is het van betekenis om in te zetten op het delen van onderzoeksdata. Deze ontwikkeling sluit aan bij een open data-politiek die steeds meer aan belang wint, maar ook risico’s inhoudt. Zo is er onder meer nood aan een kwalitatief raamwerk en een kader dat bescherming biedt aan de onderzoeker (bv. Intellectuele eigendom).

Met dit doel voor ogen werd BISHOPS (Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science) boven de doopfont gehouden. Dit project is een aanvulling op het SODA-project, dat tot doel heeft een data archive op te zetten conform de criteria bepaald door het Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA). Het SODA-Data Archive maakt het, met andere woorden, mogelijk ‘onderzoeksgegevens’ uit de sociale wetenschappen te bewaren en opnieuw aan de onderzoeker ter beschikking te stellen.

Via BISHOPS zullen we deze infrastructuur aanpassen, zodat ze voor een breder gebruik geschikt wordt, met de nadruk op de humane wetenschappen. Op deze manier wensen we te vermijden dat waardevolle en moeizaam verzamelde onderzoeksgegevens in de humane wetenschappen verloren gaan. Onderzoek financierende instellingen zoals onder meer het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), het Fonds de la Recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Belgian Science Policy Office (BELSPO) onderschrijven deze politiek. In de laatste Brain 2.0 calls bijvoorbeeld werd het gebruik van de SODA/BISHOPS infrastructuur in de voorwaarden opgenomen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal het BISHOPS-project:

 • De behoeften en noden voor de toekomstige gebruikers analyseren.
 • De metadatastandaarden gebruikt door de verschillende wetenschappelijke disciplines analyseren.
 • Een infrastructuur ontwerpen aangepast aan de noden van de gebruikers.
 • Voorzien in een opleiding van de gebruikers en het communiceren van best practises.
 • Een business model opzetten zodat de sustainability van de infrastructuur gegarandeerd blijft.

Partners

Het project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en heeft volgende partners:

 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Karine Lascarina, researcher)
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) (Erik Buelinckx, Head of Info library and Digitisation unit)
 • Plantentuin Meise (Patricia Mergem, Liaison Officer and coordination of APM”s DiSSCo program, en Nicole Hanquart, Dariah Officer)

BISHOPS geniet daarnaast ondersteuning van:

 • Onderzoeksinfrastructuren
 • Ghent Centre for Digital Humanities (Christophe Verbruggen, Faculteit of Arts and Philosophy)
 • KU Leuven: Libis (Roxanne Wyns, Innovationmangeren Jo Rademakers, head of Libis); Faculteit Letteren (Tom Gheldof, researcher)
 • UCL Louvain: Faculté de Philosophie, Arts et Lettres; Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCA) (Xavier Rousseaux, Research director FNRS)
 • Fédération Wallonie Bruxelles (Marc Vanholsbeeck, PhD lecturer/ Responsible of direction at Direction of Scientific Research, Ministry of Wallonia-Brussels Federation)
 • Universiteit Antwerpen: Bibliotheek (Trudi Noordermeer, Chief Librarian/General Director); Departement Literatuur (Dirk Van Hulle, Department of Litterature)

Medewerkers

Binnen het Algemeen Rijksarchief is het project in handen van:

Nieuws

02/12/2019 - Onderzoek - ARA

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor vooruitgang en innovatieve ontwikkeling. Toch renderen geïnvesteerde middelen vaak onvoldoende, omdat onderzoeksgegevens binnen een te beperkte kring verspreid worden en/of het bestaan ervan niet gedocumenteerd is. Een Open Data-politiek waarbij onderzoeksgegevens publiek ter beschikking worden gesteld, verhoogt niet enkel het financiële rendement, maar zorgt ook voor een tot nog toe ongekende boost van het wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard brengt het publiceren van deze data risico’s met zich mee. Daarom is er nood aan een kwalitatief en regulerend kader dat een brede juridische bescherming biedt.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement