Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitalisering van het archief van de gerechtshoven van Grâce-Hollogne

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Van 2016 tot 2019 hebben leden van de geschiedkundige kring van Grâce-Hollogne in het Rijksarchief te Luik elke week archief gedigitaliseerd van de plaatselijke gerechtshoven van de lokaliteiten die vandaag de gemeente Grâce-Hollogne vormen. Concreet gaat het over de gerechtshoven van Bierset, Grâce-Berleur, Hollogne-aux-Pierres, Horion-Hozémont, Velroux en Mons-Crotteux. Dankzij de systematische inzet van deze vrijwilligers wordt een groot deel van de plaatselijke geschiedenis van Luik tijdens het ancien régime toegankelijk voor onderzoek. Je kan nu reeds in alle digitale leeszalen van het Rijksarchief het archief van het gerechtshof van Velroux raadplegen. 

Lees- en kijktips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement