Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

FAQ - Websites

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Wat is een website?

Een website is een verzameling samenhangende webpagina’s met gegevens (tekst en multimedia) die interactief en dynamisch kunnen zijn, en die door de gebruikers kunnen worden bekeken en soms gedownload.

Welke zijn de componenten van een website?

 1. de broncode: de tekst die een webontwikkelaar in een programmeertaal zoals HTML, XHTML2, SGML schrijft. De bestanden die door de website worden gehost, zijn geschreven in talen als HTML en PHP;
 2. de lay out : bepaalt hoe de gebruikers de website te zien krijgen. De lay-out wordt in detail bepaald door een speciaal bestand met “stijlbladen”, de Cascading Style Sheets of CSS;
 3. deep web : alle elementen en pagina’s van de website;
 4. hyperlinks: links tussen de elementen en pagina’s van de website;
 5. URL (Uniform Resource Locator): het internetadres dat toegang biedt tot de elementen en pagina’s van de website;
 6. webbrowser: biedt toegang tot de URL (bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer…);
 7. webserver: de website wordt gehost door een onlineserver;
 8. internet of intranet : de webserver is toegankelijk via een internet- of intranetwerk.

Moeten overheden de website(s) bewaren? (< wettelijk kader) ?

JA: Als product van een activiteit van een overheidsdienst kan een website als archief worden beschouwd. De betrokken administratie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring op korte en middellange termijn. Het Rijksarchief van zijn kant moet de overheidsdiensten die onder zijn toezicht vallen aangeven welke onderdelen van de website moeten worden gearchiveerd voor erfgoeddoeleinden (zie selectielijst of de instructies hieronder).

Moeten websites integraal gearchiveerd worden?

Het Rijksarchief bepaalt de selectiecriteria die moeten worden toegepast. Doorgaans moet een eerste selectie worden doorgevoerd van de verschillende websites die door een overheidsdienst werden gecreëerd: de website van de instelling, de webwinkel (e-commerce), de intranetsites, enz.

Vervolgens wordt een tweede selectie uitgevoerd van de elementen van iedere website die voor archivering in aanmerking komen. De selectie bestaat in het bewaren van een deel van de informatie en de lay-out, maar niet van alle documenten of elementen van gegevensuitwisseling op de site (deep-web). Doelstelling is kortom om de “look and feel” en de rol van een website als communicatiekanaal te documenteren.

Hoe worden websites gearchiveerd?

Naargelang de aard van de website (graad van complexiteit, strategisch belang) is het aangewezen één of meerdere van onderstaande methodes te hanteren:

 1. Bewaring van de broncode: voor statische websites is deze methode relatief eenvoudig, maar ze is niet geschikt voor dynamische websites. Voor deze laatste moet niet alleen de broncode worden bewaard, maar dienen ook volgende twee methodes te worden toegepast;
   
 2. Bewaring van een momentopname van de website (snapshot): voor deze methode worden webcrawlers gebruikt, dit zijn programma’s die toelaten om een statische momentopname te maken van een dynamische website. Tot de meest gangbare software die wordt gebruikt voor deze vorm van archivering behoren:
  • HTTrack : vrije software waarmee een website kan worden gedownload van het internet op een harde schijf met behoud van alle directories, beelden, bestanden, broncode in HTML en de links tussen deze elementen. Zodra de site is gedownload kan  er zonder enige internetverbinding doorheen gebrowsed worden.
  • Heritrix : eveneens vrije software; een webcrawler waarmee alle elementen van een website kunnen worden opgeslagen in een ARC- of WARC-bestand.
    
 3. Bewaring door opslag van een browsersessie: met deze methode wordt een bewegende websessie opgeslagen, d.w.z. een video-opname van een van uw bezoeken aan de website.

Neem contact op met het Rijksarchief voor advies over de meest aangewezen methode en over geschikte archiveringsformaten voor website-elementen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement