Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Ellen Van Keer

Generalstaatsarchiv

Kontakt

Rue de Ruysbroeck 2-6
1000 BRÜSSEL
Tel. : 025483839

Aufgaben

Als functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is het mijn primaire taak om de conformiteit van het informatie- en archiefbeheer in het Rijksarchief met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) te ondersteunen (d.m.v. het privacybeleid, verwerkingsregister...). Een speciale focus van aandacht voor mij zijn de afwijkingen 'met het oog op archiveren in het algemeen belang'. Ik doe onderzoek in het ruime domein van de relaties tussen archieven, recht, openbaarheid, privacy, data protection, open data, copyright, digital humanities, digital heritage, ICT.

Fachbereiche(e)

  • Archivaufsicht und Gutachten
  • Archivwissenschaften
  • Bibliothek
  • Digitale Archive
  • Digitalisierung
  • Records Management
  • Verwaltung der Sammlungen
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement