Belgisches Staatsarchiv

Hüter unserer kollektiven Erinnerung

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Roland Van der gracht

GeneralstaatsarchivDienst Veröffentlichungen und Drucker

Kontakt

Rue de Ruysbroeck 2-6
1000 BRÜSSEL
Tel. : 02/513.76.80

Aufgaben

Verzorgen van alle publicaties binnen het AGR.

Begeleiding van archiefinventarissen tussen de indiening door de auteur (steeds via het diensthoofd van de auteur) en de publicatie (als gedrukte versie en/of als pdf via de webshop-databank op de website van het AGR).

Dagelijkse leiding en beheer huisdrukkerij.

Eindverantwoordelijke stock publicaties en archiefshop (interne en externe verkoop).

Eerste aanspreekpunt voor huisdrukwerk (naamkaartjes, flyers, affiches, folders, ...)

Fachbereiche(e)

  • Veröffentlichungen und Druckerei
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement