Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Regionale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Arrondissementscommissariaten

Jonger dan 30 jaar: Arrondissementscommissaris

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: Arrondissementscommissaris

Wettelijk kader
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14
Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995

Provincies

Jonger dan 30 jaar: provinciegriffier

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring
   
Wettelijk kader:
Archiefwet, art. 3 lid 1
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004
Wallonië en Brussel: wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997

Gewesten en gemeenschappen

Jonger dan 30 jaar: hoofd bevoegde dienst

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: hoofd bevoegde dienst

Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14

Waals Gewest: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, decreet inzake milieu-informatie van 27 mei 2004 en decreet betreffende de openbare archieven van 6 december 2001

Franse Gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 22 december 1994

Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, ordonnantie milieu-informatie van 18 maart 2004 en ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2009

Franse Gemeenschapscommissie (Brussel): decreet openbaarheid van bestuur van 11 juli 1996

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel): ordonnantie openbaarheid van bestuur van 26 juni 1997

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement