Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

(Boven)lokale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Gemeenten

(met uitzondering van bevolkingsregister, vreemdelingenregister en akten burgerlijke stand)

Aanvraag indienen bij:
- algemeen directeur (Vlaanderen)
- gemeentecollege (Wallonië)
- college van burgemeester en schepenen (Brussel)

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië en Brussel: wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Bevolkingsregister en vreemdelingenregister

  • Meer dan 120 jaar geleden afgesloten: vrij raadpleegbaar in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden
  • Minder dan 120 jaar geleden afgesloten: schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen (Brussel en Vlaanderen) of van het Gemeentecollege (Wallonië)
  • Reproducties: Enkel van de registers afgesloten na 120 jaar kunnen reproducties worden afgeleverd, op voorwaarde dat die niet verder verspreid worden. De aanvrager zal een verklaring op erewoord moeten ondertekenen.

Wettelijk kader:
- Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. Het KB van 16 juli 1992 is gewijzigd door het KB van 5 januari 2014.

OCMW’s

Aanvraag indienen bij:
- algemeen directeur (Vlaanderen)
- algemeen directeur (Wallonië)
- secretaris OCMW (Brussel)

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië: art. 6ter decreet van 2 april 1998 houdende wijziging organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 26 juni 1997
- Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Intercommunales

Aanvraag indienen bij raad van bestuur van de intercommunale.

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales van 7 maart 2001
- Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Polders en wateringen

Aanvraag indienen bij de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering.

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië: art 26 en 35 wet van 5 juli 1956
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Erkende kerk- of geloofsgemeenschap

Aanvraag indienen bij de voorzitter van het bestuur van de erkende kerk- of geloofsgemeenschap van de erkende erediensten

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
- Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
- Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement