Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Akten van de burgerlijke stand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Exemplaren van de gemeenten of de rechtbanken van eerste aanleg:

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Jonger dan 100 jaar: enkel openbare overheden, de persoon zelf, diens echtgeno(o)t(e), wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten, erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen zonder toestemming een uittreksel krijgen. Voor alle andere vragen, is toestemming vereist van de familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken gemeente deel van uitmaakt. Vrij inzage is in elk geval niet toegelaten voor de register van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar.

Opmerking: Het juridisch kader inzake burgerlijke stand is veranderd in 2018 maar in afwachting van een koninklijk besluit kan het Rijksarchief dit nog niet toepassen. Meer informatie...

Wettelijk kader

- artikel 29 Burgerlijk Wetboek (verkrijgen uittreksel).
- artikel 79 Burgerlijk Wetboek (genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden).
- tot inwerkingtreding KB: oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement