Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Lezer van de maand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Doctorandus Carole Ledent verdiept zich al enkele jaren in de geschiedenis van de Naamse wijken aan de oevers van de Samber en hun interactie met de rivier. Voor haar doctoraatsonderzoek, maar ook voor nevenprojecten zoals een tentoonstelling over de geschiedenis van rampen in het Naamse, raadpleegt ze regelmatig documenten in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen. Haar favoriete document? Een volkstelling uit 1775. Of hoe een ambtelijk document familiegeschiedenis tot leven kan wekken…

Even voorstellen…

Carole Ledent maakt een doctoraatsverhandeling aan de universiteit van Namen over de geschiedenis van de Naamse wijken aan de oevers van de Samber en hun interactie met de rivier (eind 18de - midden 20ste eeuw).

Ze bestudeert archief dat van ver of dichtbij een link heeft met de Samber, zoals kaarten en plattegronden, stadsarchief van Namen, provinciearchief, archief van de ambachten, volkstellingen, enz. Carole is sinds 2005 regelmatig werkzaam in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen.

Waarom ben je vandaag in de leeszaal van het Rijksarchief?

Vandaag is een beetje een speciale dag. Het departement Geschiedenis van de universiteit en de vzw “Samber en Maas” organiseren een tentoonstelling over rampen in Namen en de manier waarop die werden overwonnen. Ik onderzoek vandaag de materiële staat van een archiefdocument dat een plaatsje moeten krijgen in de vitrinekasten.

Welk archiefdocument heb je vandaag geraadpleegd?

Een plattegrond uit het archief van het provinciebestuur.

Welke zijn volgens jou de sterke en zwakke punten van het Rijksarchief?

Het onthaal, de beschikbaarheid, de nieuwe goed verlichte lokalen waar het aangenaam werken is. Er werden ook inspanningen gedaan voor het onthaal buiten de leeszaal, bijvoorbeeld met een drankautomaat, een tentoonstellingsruimte, enz.

Welke raad zou je geven aan andere lezers van het Rijksarchief?

Documenteer je vooraf in de bibliotheek en raadpleeg de archievenoverzichten. Laat zeker niet na om een inventaris te raadplegen, ook al denk je dat het tot niets zal leiden.

Wat is het mooiste/meest interessante document dat je ooit bij ons gevonden hebt?

Een document dat me erg heeft aangesproken, is de volkstelling uit 1775 die wordt bewaard in het archiefbestand van de stad Namen (nrs. 186‑188). De drie bundels bevatten stukken met verschillende afmetingen. Elk document verhaalt de levensloop van een aantal inwoners van Namen. Zo krijg je als het ware een portret van een familie, zoals het werd gedicteerd door het gezinshoofd. De beschrijvingen vormen – soms summiere, soms gedetailleerde – momentopnamen van de levensomstandigheden uit die tijd. 

Lees meer

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement