Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Als het noodlot toeslaat… SODA op de ‘Mini Open Science Fair’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/12/2019 - Onderzoek - Algemeen Rijksarchief

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseerden de ULB en de VUB een conferentie over het thema open science. Het SODA-team was aanwezig om het SODA-project voor te stellen. De doelstellingen van het project – het bewaren van onderzoeksgegevens om ze beschikbaar te stellen voor hergebruik – passen immers volledig in de beweging om wetenschap meer en meer open te stellen.

Françoise Vandooren, staflid van de archief- en bibliotheekdienst van de ULB, opende de conferentie met een quote uit de aanbevelingen van de Europese Commissie rond open science: “Als open science inderdaad refereert naar een nieuwe aanpak van het wetenschappelijk proces, gebaseerd op coöperatie en nieuwe manieren om kennis te verspreiden door het verbeteren van toegang en hergebruik van onderzoeksgegevens via het gebruik van digitale technologieën en nieuwe samenwerkingsmiddelen, is dat dan niet gewoon wetenschap done right?”

En toch: het werk van onderzoekers en wetenschappelijke instellingen openstellen heeft vele implicaties. Onderzoekers kunnen in bepaalde mate zelf beslissen om hun data al dan niet openbaar te maken, maar wat bijvoorbeeld als een onderzoeker vroegtijdig overlijdt, vroeg iemand in het publiek zich af? Laura Van den Borre, vertegenwoordiger van de VUB in het SODA-project, beantwoordde deze vraag door te wijzen op de verantwoordelijkheid van de onderzoekscentra. Zij zouden moeten anticiperen aan de hand van contractuele bepalingen die de vereiste transfers van de rechten op onderzoeksgegevens moeten stipuleren.

Door onderzoekers aan te moedigen hun data in een gespecialiseerd data-archief te deponeren, plaatst het SODA-project zich middenin de Belgische (en wereldwijde) open science-beweging.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement