Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gratis toegang tot de leeszalen met de European Disability Card

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/12/2017 - Onze gebouwen en leeszalen

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd in België. De houder van deze kaart heeft recht op een aantal voordelen op het vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. Het Rijksarchief is partner van het project en verleent de houders van de kaart gratis toegang tot alle leeszalen.

Op Belgisch niveau wordt de European Disability Card ontwikkeld en ingevoerd via een samenwerking tussen vijf Belgische instellingen die het integratiebeleid voor personen met een beperking uitvoeren:

  • de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid);
  • het AViQ (Agence pour une vie de qualité) (Wallonië);
  • het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) (Vlaanderen);
  • PHARE (Personne handicapée - Autonomie recherchée) (Franse Gemeenschapscommissie);
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) (Duitstalige Gemeenschap).

Vanaf 19 oktober 2017 kunnen personen met een beperking de kaart aanvragen bij een van de vijf hierboven vermelde instellingen. De eerste kaarten zullen worden uitgereikt tegen het einde van 2017. Ze kunnen vanaf dan worden gebruikt.

Het Rijksarchief is partner van het project en geeft de houders van de European Disability Card recht op gratis toegang tot al zijn leeszalen in de vorm van een gratis lezerskaart.

Hoe kan je de kaart aanvragen? Welke organisaties nemen deel? Ontdek het op www.eudisabilitycard.be.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement