Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Voorstelling van de inventarissen van kadasterarchieven van Genk en West-Limburg

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/06/2018Bibliotheek Genk: Stadsplein 3, 3600 GenkOpeningsuren:

Aanvang: 19.30u.

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.hasselt@arch.be - +32 (0)11 22 17 66

Sinds een tiental jaar organiseert het Rijksarchief te Hasselt regelmatig voorstellingen van nieuwe archiefinventarissen, telkens in samenwerking met een heemkring uit het gebied waarop de inventaris betrekking heeft.

Het kadaster in een notendop

Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. Je zou het kadaster kunnen omschrijven als een burgerlijke stand van onroerende goederen. Kadasterarchieven bevatten de jaarlijkse bijwerking van die goederen, zowel wat rechtspersonen (eigenaars) als fysieke veranderingen van de eigendommen (bv. nieuwbouw) betreft. Ze worden vooral geraadpleegd door openbare besturen, landmeters, studenten geschiedenis, bouwkunde e.d., en door particulieren.  

De voorstelling van de nieuwe inventarissen

Op 6 juni, om 19.30u, stellen het Rijksarchief te Hasselt en de Heemkring Heidebloemke in de Bibliotheek Genk de inventarissen voor van de archieven van de controlekantoren van het kadaster te Genk (bevoegd voor fusiegemeenten As en Genk), Hasselt I & II (bevoegd voor fusiegemeenten Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven), Hasselt III (bevoegd voor fusiegemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen) en Bree (bevoegd voor fusiegemeenten Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek).

De voorstelling van de nieuwe kadasterinventarissen is tevens een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van het Rijksarchief te Hasselt de aandacht te geven die ze verdienen.

Dankzij de inzet van vrijwilligers van de Genkse heemkring Heidebloemke werden de archieven van de schepenbank en van de gemeente Genk uit het ancien régime gedigitaliseerd en geïntegreerd in de zoekrobot van het Rijksarchief. Het gaat om ruim 10.000 folio’s uit de 15e tot de 18e eeuw.  

Vrijwilligers spelen een groeiende rol binnen de werking van het Rijksarchief. Voor steeds meer mensen is vrijwilligerswerk in het Rijksarchief een hobby geworden, wetende dat dankzij hun inzet steeds meer archieven over hun gemeente online raadpleegbaar worden. Eén van de grootste vrijwilligersprojecten die de afgelopen jaren in het Rijksarchief te Hasselt werd verwezenlijkt, was de invoer in een databank van de “oorspronkelijk aanwijzende tafels” van het kadaster in Limburg. Deze databank zal op termijn ook aan de zoekrobot van het Rijksarchief worden gekoppeld.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement