Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Heeft de democratie archief nodig?

Rondleidingen en tentoonstelling in het Rijksarchief te Eupen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 24/04/2018 tot 25/04/2018Rijksarchief te Eupen: Kaperberg 2-4, 4700 EupenOpeningsuren:

Dinsdag 24 april 2018 van 19.00u tot 21.00u.

Woensdag 25 april 2018 van 14.00u tot 16.00u.

Tarieven: Gratis toegangContact : staatsarchiv.eupen@arch.be - +32 (0)87 55 43 77

Dinsdag 24 april om 19.00u en woensdag 25 april 2018 om 14.00u kan je het tijdens een rondleiding het Rijksarchief te Eupen voor én achter de schermen leren kennen. De focus? Het belang van overheidsarchief voor de democratie. Aansluitend kan je ter plaatse een tentoonstelling bezoeken rond het thema “Democratie en medezeggenschap doorheen de eeuwen". De expo wil je aanzetten tot een denkoefening over je rechten en plichten als burger en over het begrip “democratie”.

Van 23 april tot 29 mei 2018  worden in verschillende Duitstalige landen in Europa “actiedagen voor politieke vorming” georganiseerd. Zoals ieder jaar neemt ook de Duitstalige Gemeenschap van België hieraan deel. Diverse personen, organisaties en instellingen uit Oost-België bieden een gevarieerd programma onder het thema “Democratie leren en beleven”.  

In dit kader organiseert het Rijksarchief te Eupen op dinsdag 24 april (19.00u - 21.00 u) en op woensdag 25 april (14.00u - 16.00u) 2018 geleide bezoeken in zijn vestiging aan de Kapersberg 2-4 in Eupen.  

Tijdens de rondleidingen worden de activiteiten en opdrachten van het Rijksarchief bondig toegelicht. Veel aandacht zal gaan naar het belang dat overheidsarchief heeft voor de democratie.

Hedendaagse archiefdiensten vinden hun oorsprong in de Franse revolutie. In 1789 werd in Frankrijk namelijk een Nationaal Archief opgericht waar niet alleen de machthebbers, maar alle burgers het archief van overheidsbesturen konden inkijken. Vijf jaar later vaardigde het Franse parlement een eerste wet uit waarin de opdrachten van en de democratische toegang tot de archiefinstellingen werden vastgelegd.  

Vandaag moeten archiefdiensten historisch onderzoek faciliteren en herinneringswerk voor de democratie omkaderen, en tegelijk de burgers de mogelijkheid bieden een retrospectieve controle uit te oefenen op hun politieke vertegenwoordigers. In de ”Universele verklaring voor archieven” van de UNESCO staat: “Vrije  toegang tot archieven verrijkt onze kennis van de samenleving, bevordert democratie, beschermt burgerrechten en verhoogt de kwaliteit van het leven”.

Met deze geleide bezoeken wil het Rijksarchief te Eupen tonen hoe het archief in de Duitstalige Gemeenschap deze politieke opdracht gestalte geeft. Daartoe zullen de bewaarde archiefbestanden worden voorgesteld en zal toelichting worden gegeven bij de werkmethodes en -technieken waarmee het Rijksarchief  zijn functie vervult als “geheugen van de Duitstalige Gemeenschap van België” en haar inwoners.  

Het Rijksarchief organiseert op hetzelfde ogenblik ook een tentoonstelling rond het thema “Democratie en medezeggenschap doorheen de eeuwen”, waarin duiding wordt gegeven bij het proces van deelname aan een democratie. Dit wordt o.a. geïllustreerd met archief over het stemrecht. De tentoonstelling wil de bezoekers aanzetten tot een denkoefening over hun rechten en plichten als burgers en over het begrip “democratie”.

Je kan je inschrijven voor een geleid bezoek door een mailtje te sturen naar els.herrebout@arch.be of door te telefoneren naar 087/554377. Het Rijksarchief te Eupen kijkt alvast uit naar je komst!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement